Täysistunnon pöytäkirja 7/2009 vp

PTK 7/2009 vp

Tarkistettu versioi 2.0

7. TORSTAINA 12. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.00 ja 21.57—23.54), puhemies Sauli Niinistö (18.00—20.04) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (20.04—21.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Sari Palm /kd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.2. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tapani Mäkinen /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.2. edustajat

 • Ville Niinistö /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Astrid Thors /r

12. ja 13.2. edustaja

 • Sari Palm /kd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2009 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa niin ryhmäpuheenvuorot kuin muutkin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—5) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

5) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—9/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Aloitteet ovat tänään nähtävillä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 226/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys  HE 230/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 23.54

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​