Täysistunnon pöytäkirja 7/2010 vp

PTK 7/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

7. TORSTAINA 11. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.00) ja puhemies Sauli Niinistö (18.00—18.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Esko Ahonen /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Mikko Kuoppa /vas (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Päivi Lipponen /sd (17.15)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

2) Laki jäteverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2009 vp (Sanna Perkiö /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2009 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2009 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2009 vp (Johanna Karimäki /vihr ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 12.2.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen