Täysistunnon pöytäkirja 7/2012 vp

PTK 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

7. KESKIVIIKKONA 15. HELMIKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.06—15.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.55—16.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (p)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Ritva Elomaa /ps
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Timo Kalli /kesk
 • Mika Kari /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jani Toivola /vihr
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anneli Kiljunen /sd (14.43)
 • Eero Suutari /kok (16.14)

__________

Toimenpidealoitteiden siirto

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 15.2.2012 päättänyt, että 7.12.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lähetetyt toimenpidealoitteet TPA 16/2011 vp ja TPA 19/2011 vp energiajuomien myynnin kieltämiseksi alle 15-vuotiaille siirretään käsiteltäviksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtioneuvostosta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain muuttamisesta ja tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin kansliasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 ja 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2011 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki kuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2011 vp (Outi Mäkelä /kok)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2011 vp (Antti Kaikkonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan selvitys sidonnaisuuksistaan (pääjohtaja Pöysti)

Keskustelu

Muu asia  M 1/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Esitellään Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tuomas Pöystin selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 16.2.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​