Täysistunnon pöytäkirja 7/2014 vp

PTK 7/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

7. KESKIVIIKKONA 12. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.06—14.55), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.55—17.30) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.30—20.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Mikko Savola /kesk (14.22)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.26)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.27)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (16.54)

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 11.2.2014 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 52—60/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi Riitta Myllerin,

hallintovaliokunnan jäseneksi Johanna Ojala-Niemelän ja varajäseneksi Mikael Jungnerin,

lakivaliokunnan jäseneksi Mikael Jungnerin,

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi Hanna Tainion ja varajäseneksi Antti Lindtmanin,

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi Antti Lindtmanin ja varajäseneksi Johanna Ojala-Niemelän ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi Raimo Piiraisen.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kun vaalia varten jätetyssä ehdokaslistassa on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalin olevan yksimielinen ja valituiksi tulleen ehdokaslistan mukaisesti seuraavat edustajat:

Sihteeri luki:

Jäseniksi

 • 1. Kimmo Sasi /kok
 • 2. Sinuhe Wallinheimo /kok
 • 3. Pertti Hemmilä /kok
 • 4. Eero Suutari /kok
 • 5. Tuula Peltonen /sd
 • 6. Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • 7. Suna Kymäläinen /sd
 • 8. Tarja Filatov /sd
 • 9. Juho Eerola /ps
 • 10. Lauri Heikkilä /ps
 • 11. Anne Louhelainen /ps
 • 12. Johanna Jurva /ps
 • 13. Simo Rundgren /kesk
 • 14. Eeva-Maria Maijala /kesk
 • 15. Arto Pirttilahti /kesk
 • 16. Silvia Modig /vas
 • 17. Satu Haapanen /vihr
 • 18. Christina Gestrin /r

ja varajäseniksi

 • 1. Janne Sankelo /kok
 • 2. Markku Mäntymaa /kok
 • 3. Jukka Kopra /kok
 • 4. Anu Urpalainen /kok
 • 5. Jukka Kärnä /sd
 • 6. Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • 7. Matti Saarinen /sd
 • 8. Mikael Jungner /sd
 • 9. Ari Jalonen /ps
 • 10. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • 11. Kaj Turunen /ps
 • 12. Anne Kalmari /kesk
 • 13. Annika Saarikko /kesk
 • 14. Mikko Savola /kesk
 • 15. Eila Tiainen /vas
 • 16. Johanna Karimäki /vihr
 • 17. Ulla-Maj Wideroos /r
 • 18. Peter Östman /kd

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymiskokouksen ajankohdasta ilmoitetaan erikseen myöhemmin.

3) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään suuren valiokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten, että varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen seuraa valtioneuvoston puheenvuoro. Myös muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät nekin enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 9/x/2014

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 13.2.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen