Täysistunnon pöytäkirja 70/2004 vp

PTK 70/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. PERJANTAINA 4. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.6. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk

7. ja 8.6. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.6. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.6. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 101—110/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 286, 290, 296, 312/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 16, 33, 148/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 16/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. ja 5.—7. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen sijasta ehdottama uusi 4. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettujen lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan tehtyjen varaumien osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen