Täysistunnon pöytäkirja 70/2005 vp

PTK 70/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. TORSTAINA 9. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Lyly Rajala /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9. ja 10.6. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.6. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.6. edustajat

 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr

9. ja 10.6. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta
Hallituksen esitys eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7, 9/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen n:o 7 sisältyvä lakiehdotus ja hallituksen esitykseen n:o 9 sisältyvät 1.—6. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

4) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2005 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2005 vp (Paula Risikko /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 2 ja 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2005 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2005 vp (Valto Koski /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen