Täysistunnon pöytäkirja 70/2008 vp

PTK 70/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. KESKIVIIKKONA 18. KESÄKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.6. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

18.—22.6. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok

19.6. edustaja

 • Paavo Väyrynen /kesk

19.—22.6. edustaja

 • Matti Saarinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.6. edustajat

 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 9.9.2008 kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Istuntosalin tietotekniikan uudistamisen edellyttämät toimet

Puhemies:

Pyytäisin, että edustajat tyhjentäisivät työpöytänsä tämän istunnon päätyttyä ainakin siltä osin kuin näkevät tarpeelliseksi säilyttää aineistoa. Nythän on nimittäin niin, että kesän aikana tänne asennetaan uusia Sali 2007 -hankkeen tarkoittamia laitteita.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 321, 369, 375, 383, 388, 389, 395, 398, 399, 401, 404, 405, 407—409, 412, 414, 416, 418, 419/2008 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 17.6.2008 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 21—38/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 17.6.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/3/2008

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esiteltiin menot.

Menoja koskevat ehdotukset

Seuraavat menoja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina jaetut ehdotukset tehtiin täysistunnossa:

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 26 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 50 000 000 euroa kehitysyhteistyön määrärahoihin. (Vastalause 3)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • momentilta 24.99.21 vähennettäväksi 105 000 euroa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoja koskevan käyttösuunnitelman kohdasta 9. (Vastalause 1)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 25.10.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa muiden tuomioistuinten tuomarinvirkojen lisäämiseen. (LTA 5)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 25.10.04 lisäyksenä 1 000 000 euroa käytettäväksi oikeusaputoimistojen käsittelyaikojen lyhentämiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä toimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien turvaamiseen. (Vastalause 3)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 25.30.01 lisäyksenä 300 000 euroa syyttäjien toimintamenoihin. (LTA 7)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 25.30.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas  kannattamana
 • momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa vankiloiden toimintamenoihin. (Vastalause 3)

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd  kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (LTA 13)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 400 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 400 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 26.20.10 lisäyksenä 500 000 euroa rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 26.30.02 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin. (LTA 15)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 26.30.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 26.30.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 26.40.01 lisäyksenä 250 000 euroa maahanmuuttajien neuvontapalveluiden järjestämiseen. (Vasta-lause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaakko Laakson /vas kannattamana
 • momentilta 27.10.01 poistetaan momentin valtuusosasta valtuutus, jonka mukaan saa tehdä maavoimien materiaalin kunnossapitopalveluita koskevia sopimuksia, sekä selvitysosasta vastaava teksti ja momentin 27.10.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta ei hyväksy maavoimien huolto- ja kunnostustöiden ulkoistamista ja puolustusvoimien henkilöstön siirtämistä ulkopuoliseen yhtiöön. Työt on hoidettava tulevaisuudessakin puolustusvoimien omana toimintana." (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaakko Laakson /vas kannattamana
 • momentilta 27.10.18 vähennettäväksi 34 200 000 euroa puolustusmateriaalihankintojen indeksikorotuksista (20 700 000) ja SAC-tilausvaltuuden poistamisesta (13 500 000). (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jaakko Laakson /vas kannattamana
 • momentin 28.20.88 perusteluissa lausuttavaksi: "Yliopistokiinteistöjä voidaan käyttää yliopistojen pääoman muodostamisessa niin, että yliopistokiinteistöt siirretään suoraan yliopistojen taseeseen." (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentin 28.20.88 perusteluissa lausuttavaksi: "Senaatti-kiinteistöihin liittyviä järjestelyitä ei tule tehdä tässä vaiheessa, vaan vasta Senaatti-kiinteistöjen kiinteistöomaisuuden siirtoa koskevan arvioinnin jälkeen." (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 28.90.32 lisäyksenä 17 500 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen, mistä saa käyttää 1 000 000 euroa erillisenä avustuksena Tuusulan kunnalle Jokelan koulukeskuksen ampumisvälikohtauksesta aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin ja 1 500 000 euroa Nokian kaupungille vesijohto-onnettomuudesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. (Vastalause 3)

 • Merja Kuusisto /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 28.90.32 lisäyksenä 1 500 000 euroa Jokelan ampumavälikohtauksen kustannuksiin. (LTA 20)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.20.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtion ammatillisen koulutuksen erityisopetukseen. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.20.30 lisäyksenä 30 000 000 euroa ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien oppilaiden kirjojen kustantamiseen. (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 29.50.01 lisäyksenä 30 000 000 euroa yliopistojen perusrahoitukseen. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.50.01 lisäyksenä 80 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.50.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa yliopistokeskusten kehittämiseen. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentin 29.50.87 poistamiseksi ja perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kaikkien yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitus ratkaistaan tasa-arvoisella, tieteen tekemisen riippumattomuutta edistävällä ja taloudellisesti kestävällä tavalla lainsäädäntöuudistuksen yhteydessä." (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 29.80.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa taiteilija-apurahan tason ja määrän nostamiseen. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 30.50.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin. (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 30.50.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin. (Vastalause 2)

 • Pentti  Oinonen / ps
 • Pertti Virtasen /ps kannattamana
 • momentille 30.63.50 lisäyksenä 3 380 000 euroa metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille työmarkkinaratkaisun aiheuttamien lisämenojen sekä uuden henkilökunnan lisäpalkkauksen aiheuttamiin menoihin. (LTA 24)

 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 30.70.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa Maanmittauslaitoksen toimintamenoihin. (LTA 25)

 • Mikko Kuoppa / vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 2)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kalliksen /kd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 1)

 • Pentti  Oinonen /ps
 • Pertti Virtasen /ps kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa yleisiin perustiestön parannustöihin. (LTA 27)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa Särkisalon pengertien korjaamiseen. (LTA 28)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.76 lisäyksenä 40 000 000 euroa tieosuuden Kirkkonummi—Kivenlahti korjaustöiden aloittamiseen. (LTA 42)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.24.76 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 25 peruskorjaukseen. (LTA 43)

 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana
 • momentille 31.24.78 lisäyksenä 15 000 000 euroa Vaajakosken taajaman ohitustiehankkeeseen. (LTA 44)

 • Pentti  Oinonen /ps
 • Pertti  Virtasen /ps kannattamana
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 10 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (LTA 45)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Leena Rauhalan /kd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa rautateiden päällysrakenteiden uusimiseen. (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 2)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 20 000 000 euroa perusradanpidon korvausinvestointeihin. (LTA 49)

 • Matti Saarinen /sd
 • Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 40 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-radan sähköistämiseen. (LTA 47)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa junaliikenteen kilpailukyvyn säilyttämiseen välillä Turku—Helsinki. (LTA 51)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Sirpa Paateron /sd kannattamana
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 25 000 000 euroa Kotkan Kotolahden ratapihan rakentamiseen. (LTA 48)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Merja Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 32.50.63 lisäyksenä 7 500 000 euroa Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouden poikkeuksellisen tuen tarpeeseen. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Merja Kyllösen /vas kannattamana
 • momentille 32.60.43 lisäyksenä 8 000 000 euroa energia- ja demonstraatiotukeen Kioton tavoitteiden saavuttamiseksi. (Vastalause 3)

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soinin /ps kannattamana
 • momentille 32.80.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenoihin. (LTA 56)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Kallion /sd kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 4 000 000 euroa työllisyyden parantamiseen ja ennen kaikkea vaikeimmin työllistyvien aseman parantamiseen työelämässä. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärven /vas kannattamana
 • momentille 32.80.51 lisäyksenä 20 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin, mistä 1 500 000 euroa työttömien omaehtoisen toiminnan tukemiseen. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärven /vas kannattamana
 • momentille 33.01.01 lisäyksenä 180 000 euroa tasa-arvon tietopalvelun perustamiseen. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärven /vas kannattamana
 • momentille 33.01.03 lisäyksenä 500 000 euroa valitusten käsittelyn nopeuttamiseen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. (Vastalause 3)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.01.03 lisäyksenä 500 000 euroa valitusten käsittelyn nopeuttamiseen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. (Vastalause 2)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 33.20.52 lisäyksenä 10 000 000 euroa työmarkkinatuen ylläpitokorvauksen korottamiseen. (LTA 61)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärven /vas kannattamana
 • momentille 33.20.52 lisäyksenä 62 000 000 euroa budjettiperusteisena lisäyksenä työmarkkinatuen 4 euron suuruisen budjettiperusteisen korotuksen maksamiseen 1.7.2008 lukien. (Vastalause 3)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.20.52 lisäyksenä 123 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Markus Mustajärven /vas kannattamana
 • momentille 33.20.54 lisäyksenä 15 000 000 euroa työmarkkinatuen ylläpitokorvauksen korottamiseen budjettiperusteisesti siten, että ylläpitokorvaus nousee 8 eurosta 12 euroon. (Vastalause 3)

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarisen /sd kannattamana
 • momentille 33.30.60 lisäyksenä 3 000 000 euroa Kansaneläkelaitoksen korvaamaan psykoterapiaan. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pentti Tiusasen /vas kannattamana
 • momentille 33.70.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa työsuojelupiirien toimintaan. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pentti Tiusasen /vas kannattamana
 • momentille 35.01.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristöministeriön toimintaan liittyvän selvitys- ja valmistelutyön, ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen liittyvän globaalin toiminnan mahdollistamiseen. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pentti Tiusasen /vas kannattamana
 • momentille 35.01.02 lisäyksenä 1 000 000 euroa ympäristökeskusten toimintaan ympäristövalvonnan toteuttamiseksi. (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pentti Tiusasen /vas kannattamana
 • momentille 35.01.04 lisäyksenä 500 000 euroa Suomen ympäristökeskuksen toimintamenoihin, mistä 200 000 euroa REACH-asetuksen toimivaltaisten viranomaisen tehtävien hoitamiseen ja 300 000 euroa kasvinsuojeluaineita koskevien lausuntojen valmisteluun. (Vastalause 3)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Pia Viitasen /sd kannattamana
 • momentille 35.01.04 lisäyksenä 500 000 euroa Suomen ympäristökeskuksen toimintamenoihin ja momentin perusteluihin maininta, että määrärahasta kohdennetaan 200 000 euroa EU:n REACH-kemikaaliasetuksen toimeenpanoon ja 300 000 euroa aiemman kasvinsuojelulainsäädännön aiheuttaman hakemusruuhkan purkamiseen. (Vastalause 2)

 • Katja Taimela /sd
 • Marjaana Koskisen /sd kannattamana
 • momentille 35.01.04 lisäyksenä 500 000 euroa Itämeren suojelurahaston peruspääomaan. (LTA 67)

 • Kari Rajamäki /sd
 • Pia Viitasen /sd kannattamana
 • momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että määräaikaisia käynnistysavustuksia koskeva Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen perustuva avustusjärjestelmä tulee kehyskaudella 2009—2011 laajentaa myös muihin kasvukeskuksiin. (Vastalause 2)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Pentti Tiusasen /vas kannattamana
 • momentilta 37.01.94 vähennettäväksi 120 030 000 euroa valtionvelan nettokuoletusten ja velanhallinnon arviomäärärahasta. (Vastalause 3)

  Päätökset

  Pääluokka 23
  Valtioneuvosto

  Luku 02 Valtioneuvoston kanslia, luku 03 Oikeuskanslerinvirasto ja luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksyttiin.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto hyväksyttiin.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Puhemies:

  Ed. Kalliksen ehdotus 1 ja ed. Kuopan ehdotus 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 1 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 2 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

  jaa 125, ei 56, tyhjiä 1; poissa 17.

  ( Ään. 1 )

  2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 118, ei 63; poissa 18.

  ( Ään. 2 )

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 131, ei 52; poissa 16.

  ( Ään. 3 )

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Luku 01 Ministeriö ja hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Tuomioistuimet ja oikeusapu

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 117, ei 66; poissa 16.

  ( Ään. 4 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 69; poissa 15.

  ( Ään. 5 )

  Luku 20 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta hyväksyttiin.

  Luku 30 Syyttäjät

  Puhemies:

  Ed. Vistbackan ehdotus 6 ja ed. Kuopan ehdotus 7 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 6 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 7 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 6 äänin

  jaa 119, ei 62; poissa 18.

  ( Ään. 6 )

  2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 67; poissa 17.

  ( Ään. 7 )

  Luku 40 Rangaistusten täytäntöönpano

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 58, tyhjiä 9; poissa 18.

  ( Ään. 8 )

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Poliisitoimi

  Puhemies:

  Ed. Kalliksen ehdotus 9 ja ed. Vistbackan ehdotus 10 ovat keskenään saman sisältöisiä ja vastakkaisia niin ikään keskenään saman sisältöisille ed. Kuopan ehdotukselle 11 ja ed. Rajamäen ehdotukselle 12, joten ensin äänestetään ehdotusten 9 ja 10 sekä ehdotusten 11 ja 12 välillä ja sitten voittaneista mietintöä vastaan.

  1) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksen 9 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksen 10 sekä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 11 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 12 välillä eduskunta hyväksyi ehdotukset 9 ja 10 äänin

  jaa 125, ei 58; poissa 16.

  ( Ään. 9 )

  2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 9 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 66; poissa 18.

  ( Ään. 10 )

  Luku 20 Rajavartiolaitos

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 67; poissa 18.

  ( Ään. 11 )

  Luku 30 Pelastustoimi ja hätäkeskukset

  Puhemies:

  Ed. Ruohonen-Lernerin ehdotus 14 on vastakkainen keskenään saman sisältöisille ed. Kuopan ehdotukselle 15 ja ed. Rajamäen ehdotukselle 16, joten ensin äänestetään ehdotuksen 14 sekä ehdotusten 15 ja 16 välillä ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksen 14 sekä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 15 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 16 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 14 äänin

  jaa 120, ei 62; poissa 17.

  ( Ään. 12 )

  2) Äänestyksessä ed. Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 14 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 68; poissa 17.

  ( Ään. 13 )

  Luku 40 Maahanmuutto

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 116, ei 64; poissa 19.

  ( Ään. 14 )

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Luku 01 Puolustuspolitiikka ja hallinto hyväksyttiin.

  Luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 66; poissa 20.

  ( Ään. 15 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 135, ei 34, tyhjiä 2; poissa 28.

  ( Ään. 16 )

  Luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta hyväksyttiin.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto ja luku 10 Verotus ja tullitoimi hyväksyttiin.

  Luku 20 Palvelut valtioyhteisölle

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 68; poissa 17.

  ( Ään. 17 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 69; poissa 17.

  ( Ään. 18 )

  Luku 30 Tilastotoimi ja taloudellinen tutkimus, luku 40 Valtionhallinnon kehittäminen, luku 60 Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot ja luku 80 Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksyttiin.

  Luku 90 Kuntien tukeminen

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 52, tyhjiä 14; poissa 21.

  ( Ään. 19 )

  Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 56, tyhjiä 5; poissa 23.

  ( Ään. 20 )

  Luku 91 Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja pääluokan perustelut hyväksyttiin.

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot sekä luku 10 Yleissivistävä koulutus hyväksyttiin.

  Luku 20 Ammatillinen koulutus

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 21 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 117, ei 48, tyhjiä 18; poissa 16.

  ( Ään. 22 )

  Luku 50 Yliopisto-opetus ja -tutkimus

  Puhemies:

  Ed. Rajamäen ehdotus 26 ja ed. Kuopan ehdotus 27 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 26 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 27 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 26 äänin

  jaa 164, ei 19; poissa 16.

  ( Ään. 23 )

  2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 26 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 69; poissa 18.

  ( Ään. 24 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 25 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 68, tyhjiä 1; poissa 16.

  ( Ään. 26 )

  Luku 60 Tiede ja luku 70 Opintotuki hyväksyttiin.

  Luku 80 Taide ja kulttuuri

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 119, ei 48, tyhjiä 16; poissa 16.

  ( Ään. 27 )

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto, luku 10 Maaseudun kehittäminen, luku 20 Maatalous, luku 30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä luku 40 Kala-, riista- ja porotalous hyväksyttiin.

  Luku 50 Vesitalous

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus 31 ja ed. Rajamäen ehdotus 32 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 31 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 69; poissa 17.

  ( Ään. 28 )

  Luku 60 Metsätalous hyväksyttiin.

  Luku 63 Metsähallitus

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 28, tyhjiä 28; poissa 20.

  ( Ään. 29 )

  Luku 70 Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

  Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 121, ei 30, tyhjiä 30; poissa 18.

  ( Ään. 30 )

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyttiin.

  Luku 24 Tiehallinto

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus 35 ja ed. Rajamäen ehdotus 36 ovat saman sisältöiset, joten ensin äänestään niiden sekä myös keskenään saman sisältöisten ed. Kankaanniemen ehdotuksen 37 ja ed. Pentti Oinosen ehdotuksen 38 välillä ja sitten voittaneista mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 35 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 36 sekä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 37 ja ed. Pentti Oinosen ehdotuksen 38 välillä eduskunta hyväksyi ehdotukset 35 ja 36 äänin

  jaa 170, ei 12; poissa 17.

  ( Ään. 31 )

  2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 35 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 36 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 32 )

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 37, tyhjiä 22; poissa 17.

  ( Ään. 33 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 122, ei 39, tyhjiä 19; poissa 19.

  ( Ään. 34 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 125, ei 35, tyhjiä 22; poissa 17.

  ( Ään. 35 )

  Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 28, tyhjiä 31; poissa 17.

  ( Ään. 36 )

  Luku 25 Tienpidon valtionavut

  Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 34, tyhjiä 30; poissa 22.

  ( Ään. 37 )

  Luku 30 Merenkulkulaitos ja luku 33 Varustamoliikelaitos hyväksyttiin.

  Luku 40 Ratahallintokeskus

  Puhemies:

  Ed. Kankaanniemen ehdotus 44 ja keskenään saman sisältöiset ed. Kuopan ehdotus 45, ed. Rajamäen ehdotus 46 ja ed. Ruohonen-Lernerin ehdotus 47 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 44 sekä ed. Mikko Kuopan ehdotuksen 45, ed. Kari Rajamäen ehdotuksen 46 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksen 47 välillä eduskunta hyväksyi ehdotuksen 44 äänin

  jaa 116, ei 63; poissa 20.

  ( Ään. 38 )

  2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 44 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 69; poissa 20.

  ( Ään. 39 )

  Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 124, ei 36, tyhjiä 22; poissa 17.

  ( Ään. 40 )

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 123, ei 40, tyhjiä 19; poissa 17.

  ( Ään. 41 )

  Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 127, ei 29, tyhjiä 25; poissa 18.

  ( Ään. 42 )

  Luku 41 Rautatievirasto, luku 80 Ilmatieteen laitos, luku 81 Merentutkimuslaitos ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

  Pääluokka 32
  Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto, luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka, luku 30 Yrityspolitiikka ja luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely hyväksyttiin.

  Luku 50 Alueiden kehittäminen

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 28, tyhjiä 33; poissa 18.

  ( Ään. 43 )

  Luku 60 Energiapolitiikka

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 121, ei 57, tyhjiä 1; poissa 20.

  ( Ään. 44 )

  Luku 70 EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksyttiin.

  Luku 80 Työvoimapolitiikka

  Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 118, ei 65; poissa 16.

  ( Ään. 45 )

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 46 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 47 )

  Pääluokka 33
  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  Luku 01 Hallinto

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 124, ei 52, tyhjiä 7; poissa 16.

  ( Ään. 48 )

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus 58 ja ed. Väätäisen ehdotus 59 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 58 ja ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 69, tyhjiä 1; poissa 16.

  ( Ään. 49 )

  Luku 02 Valvonta ja luku 03 Tutkimus- ja kehittämistoiminta hyväksyttiin.

  Luku 20 Työttömyysturva

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 69; poissa 18.

  ( Ään. 50 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 51 )

  Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 67; poissa 18.

  ( Ään. 52 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 53 )

  Luku 30 Sairausvakuutus

  Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 67; poissa 19.

  ( Ään. 54 )

  Luku 70 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 113, ei 69; poissa 17.

  ( Ään. 55 )

  Pääluokka 35
  Ympäristöministeriön hallinnonala

  Luku 01 Ympäristöhallinnon toimintamenot

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 118, ei 58, tyhjiä 1; poissa 22.

  ( Ään. 56 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 60, tyhjiä 1; poissa 18.

  ( Ään. 57 )

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus 69 ja ed. Rajamäen ehdotus 70 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 69 ja ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 120, ei 63; poissa 16.

  ( Ään. 58 )

  Äänestyksessä ed. Katja Taimelan ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 114, ei 69; poissa 16.

  ( Ään. 59 )

  Luku 10 Ympäristön- ja luonnonsuojelu hyväksyttiin.

  Luku 20 Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

  Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 119, ei 59, tyhjiä 2; poissa 19.

  ( Ään. 60 )

  Pääluokka 36
  Valtionvelan korot

  Luku 01 Valtionvelan korko hyväksyttiin.

  Pääluokka 37
  Valtionvelan vähentäminen

  Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 119, ei 60, tyhjiä 1; poissa 19.

  ( Ään. 61 )

  Esiteltiin tulot.

  Tuloja koskevat ehdotukset

  Seuraavat tuloja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina jaetut ehdotukset tehtiin täysistunnossa:

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • luvun 11.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee joutuisasti esityksen suurten varallisuuksien verottamisesta." (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • luvun 11.01 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle pikaisesti esityksen lesken perintöveron keventämisestä niin, että perintövero ei vaaranna lesken mahdollisuutta jatkaa asumista kotonaan." (Vastalause 3)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • momentin 11.08.07 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nopeasti alentaa joukkoliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen kustannuksia välillisen verotuksen avulla." (Vastalause 3)

  Päätökset

  Osasto 11
  Verot ja veronluonteiset tulot

  Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 115, ei 60, tyhjiä 4; poissa 20.

  ( Ään. 62 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 52, tyhjiä 16; poissa 19.

  ( Ään. 63 )

  Luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut hyväksyttiin.

  Luku 08 Valmisteverot

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 112, ei 68, tyhjiä 1; poissa 18.

  ( Ään. 64 )

  Osasto 12
  Sekalaiset tulot

  Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 25 Oikeusministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala ja luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala hyväksyttiin.

  Osasto 13
  Korkotulot ja voiton tuloutukset

  Luku 01 Korkotulot, luku 03 Osinkotulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksyttiin.

  Osasto 15
  Lainat

  Luku 02 Ylijäämän käyttö hyväksyttiin.

  Yksityiskohtaiset perustelut, yleiset määräykset

  Osa Menomomentteja koskevat yleiset määräykset hyväksyttiin.

  Yleisperustelut

  Yleisperusteluja koskevat ehdotukset

  Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina jaetut ehdotukset tehtiin täysistunnossa:

 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsäsen /kd kannattamana
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin kuljetusalalla toimivien yritysten aseman helpottamiseksi." (Vastalause 1)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnön /vas kannattamana
 • yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää hallitukselta pikaisia toimia asumiskustannusten alentamiseksi ja kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi." (Vastalause 3)

  Päätökset

  Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 110, ei 69, tyhjiä 1; poissa 19.

  ( Ään. 65 )

  Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

  jaa 108, ei 67; poissa 24.

  ( Ään. 66 )

  Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1—71/2008 vp hylkäämisestä.

  Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

  Asian käsittely päättyi.

  __________

  Edustajat Antti Kaikkonen ja Satu Taiveaho merkittiin läsnä oleviksi.

  __________

  2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 2 a luvun ja uhkasakkolain 10 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 164/2007 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2008 vp

  Puhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

  PTK 69/2/2008

  Keskustelussa on ed. Tero Rönni ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään.

  Selonteko hyväksyttiin.

  Päätökset

  Puhemies:

  Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

  Puheenvuoron saatuaan lausui

  Tero Rönni /sd:

  Arvoisa puhemies! Pyydän, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

  Eero Heinäluoma /sd:

  Arvoisa puhemies! Pyydän kannattaa ed. Rönnin tekemää ehdotusta. Eduskunnan sääntöjen mukaisesti, jos 20 edustajaa vaatii, niin pöytäkirjaan merkintä pitää suorittaa.

  Kun enemmän kuin 20 edustajaa oli noussut seisomaan, totesi

  Puhemies:

  Pöytäkirjaan merkitään liki yksimielisesti, miten kukin edustaja on äänestänyt.

  Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen äänin

  jaa 123, ei 55, tyhjiä 3; poissa 18.

  ( Ään. 67 )

  ( liite1 )

  Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

  Mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksyttiin.

  Asian käsittely päättyi.

  3) Laki ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 1 momentin muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 39/2008 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

  Puhemies:

  Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

  4) Laki työsopimuslain 4 luvun 3 ja 4 §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 58/2008 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

  Päätökset

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

  5) Laki päihdehuoltolain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 59/2008 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  Päätökset

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  6) Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Lakialoite  LA 60/2008 vp (Sari Palm /kd ym.)

  Puhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  Päätökset

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

  __________

  Puhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto pidetäänkin sitten syyskuun 9. päivänä.

  Haluan toivottaa teille, jotka eivät vielä sinne ole kirmanneet, oikein virkistäviä kesälaitumia!

  Tämä täysistunto on päättynyt.

  Täysistunto lopetettiin kello 11.14.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen