Täysistunnon pöytäkirja 70/2011 vp

PTK 70/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. KESKIVIIKKONA 16. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—14.54), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.54—16.59) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.59—17.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Jussi Niinistö /ps
 • Mikaela Nylander /r
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (e)
 • Ville Vähämäki /ps (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 15.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/2/2011

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2011 vp

Lakialoite  LA 20, 24/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 15.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 69/1/2011

Yleiskeskustelussa on Kauko Tuupainen Pietari Jääskeläisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen LA 24/2011 vp sisältyvä lakiehdotus.

Timo Kalli on Anne Kalmarin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen LA 20/2011 vp sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten, että ensin äänestetään Timo Kallin ehdotuksesta Kauko Tuupaisen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta Kauko Tuupaisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Kauko Tuupaisen ehdotuksen äänin

jaa 120, ei 32, tyhjiä 13; poissa 34.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 104, ei 62, tyhjiä 2; poissa 31.

( Ään. 2 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Eduskunta hyväksyi 3 ja 79 g §:n mietinnön mukaisina.

84 §, jota ei ole mietinnössä

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan muotoilua, joka on lakialoitteessa 20 ja joka on jaettu pöydille.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Kallin esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen LA 20/2011 vp mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 84 §:ää, äänin

jaa 132, ei 32, tyhjiä 3; poissa 32.

( Ään. 3 )

85 a §

Timo Kalli /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan 85 a §:ään muotoilua, joka on lakialoitteessa 20.

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kalli on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään lakialoitteen LA 20/2011 vp mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 85 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 59, tyhjiä 2; poissa 32.

( Ään. 4 )

[Pirkko Ruohonen-Lerner antoi äänestystä 4 koskevan äänestysselityksen päiväjärjestyksen 3) asiasta käsittelyn jälkeen: tarkoitus oli äänestää "ei".]

Eduskunta hyväksyi 131, 140 ja 209 a §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2011 vp

Lakialoite  LA 10, 17/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 72/1/2011

__________

Pirkko Ruohonen-Lerner /ps:

Arvoisa puhemies! Tänään käydyssä äänestyksessä 4 painoin vahingossa JAA-painiketta, vaikka tarkoitukseni oli painaa EI-painiketta. Toivon, että tämä merkitään pöytäkirjaan, ja pahoittelen kovasti erehdystäni.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 38/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9)—12) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki avustuksesta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

10) Laki ansiottoman voiton verotuksesta sähköntuotannossa

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 17.11.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen