Täysistunnon pöytäkirja 70/2014 vp

PTK 70/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

70. MAANANTAINA 23. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.15—16.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.58—17.40).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat 4 edustajaa:

 • James Hirvisaari /m11
 • Mikael Jungner /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Pääministerin valinta

  Vaaleja

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Päiväjärjestyksen 1) asiana on pääministerin valinta. Edellisessä täysistunnossa esiteltiin tasavallan presidentin 23.6.2014 päivätty kirjelmä, jonka mukaan pääministeriehdokas on kansanedustaja, filosofian tohtori Alexander Stubb. Ehdokkaan hyväksymisestä on eduskunnan nyt tehtävä päätös.

  Valinnassa noudatetaan Suomen perustuslain 61 §:n 2 momentin ja eduskunnan työjärjestyksen 65 §:n 1 momentin säännöksiä. Ehdokas on tullut valituksi pääministeriksi, jos toimitettavassa avoimessa äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä on kannattanut hänen valitsemistaan.

  Asiasta ei sallita keskustelua.

  Ilmoitan, että pääministeriehdokkaan hyväksymisestä toimitetaan äänestys koneella.

  Päätökset

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Joka kannattaa ehdotusta, että kansanedustaja, filosofian tohtori Alexander Stubb valitaan pääministeriksi, äänestää "jaa"; joka ei sitä kannata, äänestää "ei".

  Äänestyksen tulos:

  jaa 98, ei 76; poissa 25.

  ( Ään. 1 )

  Kun äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä kannatti kansanedustaja, filosofian tohtori Alexander Stubbin valitsemista, on hänet Suomen perustuslain 61 §:n 2 momentin mukaan valittu pääministeriksi.

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Eduskunta päättänee saattaa valinnan tuloksen tasavallan presidentin tietoon.

  Hyväksyttiin.

  Asian käsittely päättyi.

  2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 38/2014 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2014 vp

  Puhemies Eero Heinäluoma:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 71/1/2014

  3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 80/2014 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2014 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 51/2014 vp

  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2014 vp

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

  Päätökset

  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

  Asian käsittely päättyi.

  __________

  Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 24.6.2014 kello 14.

  Täysistunto lopetettiin kello 17.40.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen