Täysistunnon pöytäkirja 71/2002 vp

PTK 71/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. PERJANTAINA 31. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Outi Ojala /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Uotila /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

31.5. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Jari Vilén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

31.5. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Pertti Turtiainen /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 75/2002 vp.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2001

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime huhtikuun 22. päivältä on eduskunnalle saapunut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2001 (K 9/2002 vp). Tämä eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti annettu kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan kirjaston hallituksen kirjelmän ohella viime maaliskuun 20. päivältä on eduskunnalle saapunut kertomus Eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2001 (K 10/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan toukokuun 30. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta (VNS 5/2002 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona 5. päivänä kesäkuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle keskiviikkona 5. päivänä kesäkuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 334, 337, 339, 341, 346, 348, 350, 351, 353, 359, 362—364, 366, 368—372, 375, 376, 381, 389, 395/2002 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Ojansuu ja

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Andersson.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 4. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Muutoksia valtioneuvoston kokoonpanossa

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään, 31. päivänä toukokuuta 2002 vapauttanut pyynnöstä

kirjailija, tekniikan lisensiaatti, kansanedustaja Satu Maijastiina Hassin valtioneuvoston jäsenyydestä ja ympäristöministerin tehtävistä sekä ministerinä käsittelemästä ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita sekä

pankinjohtaja, agronomi Raimo Kauko Juhani Tammilehdon valtioneuvoston jäsenyydestä ja maa- ja metsätalousministerin tehtävistä.

Samalla tasavallan presidentti on nimittänyt ja määrännyt

maanviljelijä, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Jari Antero Koskisen valtioneuvoston jäseneksi ja maa- ja metsätalousministeriksi sekä

yhteiskuntatieteiden ylioppilas, kansanedustaja Jouni Ensio Backmanin valtioneuvoston jäseneksi ja ympäristöministeriksi.

Lisäksi tasavallan presidentti on määrännyt ministeri Sini Maaria Suvi-Anne Siimeksen ministeriksi käsittelemään myös ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 246/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2002 vp

Lakialoite  LA 51/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 80, 139/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 13.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen