Täysistunnon pöytäkirja 71/2005 vp

PTK 71/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. PERJANTAINA 10. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Maija Rask /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.6. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

13. ja 14.6. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

13.—15.6. edustaja

 • Mikko Elo /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.6. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Marjukka Karttunen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.6. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

10.—15.6. edustaja

 • Terhi Peltokorpi /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 10. päivänä kesäkuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 74—82/2005 vp.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2004

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella 27. päivältä toukokuuta 2005 on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2004 (K 10/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Toimenpidealoitteet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 8. päivänä kesäkuuta 2005 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 45—59/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 182, 236, 272, 296, 306, 312, 322, 326, 339, 343—348, 350—362, 365, 366, 368, 374—382, 384, 386, 388, 391, 426/2005 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

6) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 266/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2005 vp

Lakialoite  LA 58/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 33/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen