Täysistunnon pöytäkirja 71/2014 vp

PTK 71/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

71. TIISTAINA 24. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—17.16), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.16—19.01 ja 21.00—22.30) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.01—21.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Ari Jalonen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Outi Mäkelä /kok (14.36)
 • Anne Holmlund /kok (14.41)

__________

Valtioneuvoston vaihdos

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston vaihdosta koskeva tasavallan presidentin avoin kirje 24. päivältä kesäkuuta 2014 on jaettu edustajille ja otetaan pöytäkirjaan.

Tasavallan presidentin avoin kirje on näin kuuluva:

"Tasavallan presidentin avoin kirje

valtioneuvoston vaihdoksesta

  Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014

  Valtioneuvoston jäsenten ilmoitettua asettavansa paikkansa valtioneuvostossa käytettäväkseni vapautan valtioneuvoston jäsenyydestä:

pääministeri Jyrki Tapani Kataisen,

pääministerin sijaisen, valtiovarainministeri Antti Juhani Rinteen,

ulkoasiainministeri Erkki Sakari Tuomiojan,

eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Cai-Göran Alexander Stubbin,

kehitysministeri Pekka Olavi Haaviston,

oikeusministeri Anna-Maja Kristina Henrikssonin,

sisäasiainministeri Päivi Maria Räsäsen,

puolustusministeri Carl Christoffer Haglundin,

liikenne- ja kuntaministeri Henna Maria Virkkusen,

opetus- ja viestintäministeri Krista Katriina Kiurun,

kulttuuri- ja asuntoministeri Pia-Liisa Viitasen,

maa- ja metsätalousministeri Jari Antero Koskisen,

elinkeinoministeri Jan Pellervo Vapaavuoren,

työministeri Lauri Armas Ihalaisen,

sosiaali- ja terveysministeri Paula Sinikka Risikon

peruspalveluministeri Krista Anri Susanna Huovisen,

ympäristöministeri Ville Matti Niinistön.

  Samalla nimitän valtioneuvoston jäseniksi:

pääministeriksi eduskunnan valinnan mukaisesti puolueen puheenjohtaja, filosofian tohtori, kansanedustaja Cai-Göran Alexander Stubbin ja hänen ehdotuksestaan

ulkoasiainministeriksi valtiotieteen tohtori, ekonomi, kansanedustaja Erkki Sakari Tuomiojan,

eurooppa- ja ulkomaankauppaministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita yrittäjä, kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja Lenita Anneli Toivakan,

kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita kansanedustaja Pekka Olavi Haaviston,

oikeusministeriksi varatuomari, pankkilakimies, kansanedustaja Anna-Maja Kristina Henrikssonin,

sisäministeriksi sekä käsittelemään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia asioita puolueen puheenjohtaja, lääkäri, lääketieteen lisensiaatti, kansanedustaja Päivi Maria Räsäsen,

puolustusministeriksi puolueen puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri Carl Christoffer Haglundin,

valtiovarainministeriksi puolueen puheenjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Juhani Rinteen,

liikenne- ja kuntaministeriksi liikenne- ja viestintäministeriöön sekä käsittelemään valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita ammattikorkeakoulun vararehtori, terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Paula Sinikka Risikon,

opetus- ja viestintäministeriksi opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä käsittelemään liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvia asioita opinto-ohjaaja, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Krista Katriina Kiurun,

maa- ja metsätalousministeriksi yrityspalvelujohtaja, valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja Antti Petteri Orpon,

elinkeinoministeriksi sekä käsittelemään valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita oikeustieteen kandidaatti, kansanedustaja Jan Pellervo Vapaavuoren,

työministeriksi työ- ja elinkeinoministeriöön työelämän asiantuntija, ministeri, kansanedustaja Lauri Armas Ihalaisen,

sosiaali- ja terveysministeriksi apulaiskaupunginjohtaja, lääketieteen lisensiaatti Laura Kaarina Rädyn,

peruspalveluministeriksi sosiaali- ja terveysministeriöön yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Anri Susanna Huovisen,

ympäristöministeriksi puolueen puheenjohtaja, tutkija, valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Ville Matti Niinistön,

kulttuuri- ja asuntoministeriksi ympäristöministeriöön sekä käsittelemään opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvia asioita hallintotieteiden maisteri, kansanedustaja Pia-Liisa Viitasen.

  Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2014

     Tasavallan Presidentti

     Sauli Niinistö

           Alivaltiosihteeri Timo Lankinen"

__________

Valtioneuvoston tiedonanto pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 24.6.2014 antanut eduskunnalle tiedonannon pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta (VNT 1/2014 vp).

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvosto on 6.3.2014 antanut eduskunnalle kertomuksen rahaston toiminnasta vuodelta 2013 (K 17/2014 vp), ja Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 20.5.2014 antaneet eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2013 (K 7/2014 vp).

__________

Suuren valiokunnan puheenjohtaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Suuri valiokunta on 18.6.2014 valinnut puheenjohtajakseen Riitta Myllerin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 23.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 70/2/2014

Keskustelussa on Elsi Katainen Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 103, ei 65; poissa 31.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Rinne)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään valtiovarainministeri Antti Rinteen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääministeri Alexander Stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia. Muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään tuon saman 5 minuuttia.

Jos keskustelun aikana tehdään ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille, siitä äänestetään. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 72/1/2014

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.6.2014 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen