Täysistunnon pöytäkirja 72/2004 vp

PTK 72/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. KESKIVIIKKONA 9. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pia Viitanen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Arto Seppälä /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.6. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Matti Vanhanen /kesk

9.—11.6. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.6. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 §:n 2 momentin ja 5 §:n 1 momentin muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2004 vp (Matti Väistö /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

7) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2004 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2004 vp

Lakialoite  LA 20/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​