Täysistunnon pöytäkirja 72/2006 vp

PTK 72/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. TORSTAINA 15. KESÄKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Timo Seppälä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.6. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannes Manninen /kesk

15. ja 16.6. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.6. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Tapani Tölli /kesk

15. ja 16.6. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Saarinen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Kari Uotila /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

2) Hallituksen esitys kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ihmiskauppaa ja maahanmuuttajien salakuljetusta koskevien lisäpöytäkirjojen hyväksymisestä ja niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain 20 luvun ja järjestyslain 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2006 vp

Lakialoite  LA 22, 52/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 73/2/2006

3) Hallituksen esitys passilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​