Täysistunnon pöytäkirja 72/2007 vp

PTK 72/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. PERJANTAINA 26. LOKAKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.10. edustajat

 • Pekka Haavisto /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok

4.—6.11. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

5. ja 6.11. edustajat

 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pentti Tiusanen /vas

5.—28.11. edustaja

 • Johanna Ojala-Niemelä /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.10. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 26.10.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 127—141/2007 vp, joista hallituksen esitykset n:ot 130 ja 131 ovat esitykset kuluvan vuoden kolmanneksi ja neljänneksi lisätalousarvioksi.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 272, 283, 285, 286, 299, 300, 302, 303, 305, 306, 314, 315/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2007 vp

Lakialoite  LA 10, 71/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 71/2/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

7 §, jota ei ole mietinnössä

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 7 § saisi sen muodon, joka on valiokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että lapset saisivat 5 vuoden maksuajan perintöveroon.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että 7 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 1 )

7 b ja 11 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

12 §

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 12 § saisi sen muodon, joka on valiokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että lesken perintöverosta vapaa perintöosuus olisi 100 000 euroa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Paavo Arhinmäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 141, ei 22; poissa 36.

( Ään. 2 )

13, 14, 16, 19, 19 a ja 21 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

53 §, jota ei ole mietinnössä

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 53 § saisi sen muodon, joka on vastalauseessa 1.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paasion tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Heli Paasio on ed. Jutta Urpilaisen kannattamana ehdottanut, että 53 § hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Heli Paasion ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 68; poissa 30.

( Ään. 3 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2007 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

3) Laki Suomen perustuslain 5 ja 54 §:n sekä kansalaisuuslain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2007 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 6. päivänä marraskuuta kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen