Täysistunnon pöytäkirja 72/2012 vp

PTK 72/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. TORSTAINA 19. HEINÄKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—17.15 ja 21.06—22.13), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.15—19.03 ja 22.13—0.13) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.03—21.06 ja 0.13—1.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tarja Filatov /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Osmo Kokko /ps
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Maria Lohela /ps
 • Lasse Männistö /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Alexander Stubb /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jaana Pelkonen /kok (15.23)
 • Henna Virkkunen /kok (21.54)

__________

Eduskunnan koollekutsuminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemies on 17.7.2012 tehnyt eduskunnan työjärjestyksen 3 §:n 2 momentin nojalla päätöksen kutsua eduskunta jatkamaan 21.6.2012 pidetyn täysistunnon jälkeen keskeytettyjä vuoden 2012 valtiopäiviä. Tämä päätös on 17.7.2012 lähetetty kansanedustajille kutsuna kokoontua täysistuntoon torstaina 19.7.2012 kello 14.

__________

Valtioneuvoston tiedonanto

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 18.7.2012 antanut eduskunnalle tiedonannon Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten (VNT 3/2012 vp).

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 28.6.2012 ja 5.7.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 44—47/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 44 hallintovaliokunnan,

asioista U 45 ja 46 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 47 ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Muutokset valtioneuvoston kokoonpanossa

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on 29.6.2012 pyynnöstä vapauttanut valtiotieteen maisteri Stefan Erik Wallinin 5.7.2012 lukien valtioneuvoston jäsenyydestä ja puolustusministerin tehtävistä sekä nimittänyt 5.7.2012 lukien puolueen puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, Euroopan parlamentin jäsen Carl Christoffer Haglundin valtioneuvoston jäseneksi ja määrännyt hänet puolustusministeriksi.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puolustusministeri Carl Haglund on 5.7.2012 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (VN 2/2012 vp).

__________

Edustajan nimenmuutos

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eeva Maria Kustaava Maijalan etunimet on Lapin maistraatin 2.7.2012 tekemällä päätöksellä muutettu Eeva-Maria Kustaavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta Espanjan pankkisektorin vakauttamiseksi annettavaa lainoitusta varten

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tiedonannosta käytävä keskustelu alkaa pääministeri Jyrki Kataisen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esittelypuheenvuoroilla. Sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin käytettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Jos keskustelun aikana tehdään ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille, siitä äänestetään. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 73/1/2012

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 20.7.2012 kello 10.

Täysistunto lopetettiin perjantaina 20.7.2012 kello 1.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen