Täysistunnon pöytäkirja 72/2014 vp

PTK 72/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

72. KESKIVIIKKONA 25. KESÄKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (10.06—10.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Ari Jalonen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Jari Lindström /ps
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sirpa Paatero /sd
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään tiistaina 2.9.2014 kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 352, 356, 358, 362—365, 367—390/2014 vp.

__________

Euroopan parlamentin jäsenenä toimivat edustajat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jussi Halla-aho, Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen ja Henna Virkkunen ovat ilmoittaneet puhemiehelle toimivansa jäsenenä Euroopan parlamentissa 1.7.2014 alkaen.

__________

Vapautus edustajantoimesta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jyrki Katainen on eduskunnalle osoittamassaan, 24.6.2014 päivätyssä kirjeessä pyytänyt Euroopan unionin komission jäsenyyttä varten vapautusta edustajantoimesta 1.7.2014 lukien.

Puhemiesneuvosto puoltaa Jyrki Kataisen pyyntöä.

Eduskunta myönsi Jyrki Kataiselle vapautuksen edustajantoimesta 1.7.2014 lukien.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmasta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu tiedonannosta päättyi 24.6.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 71/3/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Timo Soini Jari Lindströmin kannattamana: "Hallitus ei esitä ohjelmassaan riittäviä toimia Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi, minkä vuoksi se ei nauti eduskunnan luottamusta."

Juha Sipilä Mauri Pekkarisen kannattamana: "Tällä hallitusohjelmalla Suomea ei uudisteta eikä suunta muutu. Hallituksen päivitetystä ohjelmasta puuttuvat keinot talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma sisältää kauniita kirjauksia ja lupauksia erilaisista selvityksistä, kun olisi jo toimen aika. Tämän johdosta esitän, että eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Paavo Arhinmäki Aino-Kaisa Pekosen kannattamana: "Pääministeri Stubbin hallitus kohdistaa epäoikeudenmukaisesti leikkaukset eläkeläisiin, työttömiin, opiskelijoihin, lapsiperheisiin ja sairaisiin. Hallituksen elvytystoimet eivät myöskään anna Suomen talouden kipeästi kaipaamaa nopeaa piristysruisketta eivätkä vahvista työllisyyttä. Tällä perusteella eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Markus Mustajärvi Jyrki Yrttiahon kannattamana: "Eduskunta toteaa, että hallitusohjelman seurauksena Suomen talouden keskeisiä ongelmia ei kyetä ratkaisemaan, valtionvelka kasvaa, työttömyys pysyy korkeana ja sekä alueellinen että sosiaalinen eriarvoisuus lisääntyy. Tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

James Hirvisaari: "Pikahallituksen edessä olevat ongelmat ovat niin suuria, että konsensuspuolueilla ei ole rohkeutta eikä keinoja niiden ratkaisemiseen, vaan edessä on väistämätön putous, ja laillinenkin perusta on hatara. Sen perusteella esitän hallitukselle epäluottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

James Hirvisaaren ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Markus Mustajärven ehdotuksesta Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan, tämän jälkeen voittaneesta Juha Sipilän ehdotusta vastaan, tämän jälkeen voittaneesta Timo Soinin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Paavo Arhinmäen ehdotuksen äänin

jaa 108, ei 67, tyhjiä 4; poissa 20.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Paavo Arhinmäen ehdotuksesta Juha Sipilän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Juha Sipilän ehdotuksen äänin

jaa 159, ei 17, tyhjiä 3; poissa 20.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä Juha Sipilän ehdotuksesta Timo Soinin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 131, ei 46, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 3 )

4) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 99, ei 79, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Täysistunto lopetettiin kello 10.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​