Täysistunnon pöytäkirja 73/2003 vp

PTK 73/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.10. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

8.—10.10. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.—17.10. edustaja

 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.10. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Matti Väistö /kesk

8. ja 9.10. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Reijonen /kesk

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Jutta Urpilainen vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 10. päivänä lokakuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) ja 5) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/2/2003

2) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Ainoa käsittely

Asetus  A 1/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 5.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä

Ainoa käsittely

Asetus  A 2/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Laki valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 122/2003 vp (Osmo Soininvaara /vihr)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 123/2003 vp (Timo Soini /ps ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2003 vp (Rakel Hiltunen /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​