Täysistunnon pöytäkirja 73/2007 vp

PTK 73/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Matti Ahde /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok

6. ja 7.11. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

6.—8.11. edustajat

 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jaakko Laakso /vas

6.—9.11. edustaja

 • Risto Autio /kesk

6.—28.11. edustajat

 • Arja Karhuvaara /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Päivi Räsänen /kd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.—16.11. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

6.11. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Tanja Saarela /kesk

6. ja 7.11. edustaja

 • Jutta Urpilainen /sd

6.—18.11. edustaja

 • Petri Salo /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 2.11.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 142—151/2007 vp.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 1.11.2007 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 34—36/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 34 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 35 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asiasta U 36 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta eräisiin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 1.11.2007 antanut eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tšhadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.06.2008 (VNS 2/2007 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2007 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Valtiovarainministeri Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen pidettävien etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 1) asian yhteydessä]

3) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 23.11.2007 mennessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 23.11.2007 mennessä.

4) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 23.11.2007 mennessä. [Keskustelu asiasta sallittu 3) asian yhteydessä]

5) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuonna 2006 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja eräiden muiden lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15)  Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 36) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/2/2007

18) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 sopimus) hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/436/EY) hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi Säteilyturvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2007 vp

Lakialoite  LA 10, 71/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

28) Hallituksen esitys verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

31) Hallituksen esitys laiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

32) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/1/2007

33) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

34) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

35) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

36) Siviilipalveluslaki ja lait eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2007 vp (Paavo Arhinmäki /vas)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 17) asian yhteydessä]

37) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys laiksi auktorisoiduista kääntäjistä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 39/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

43) Hallituksen esitys laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 19.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​