Täysistunnon pöytäkirja 73/2009 vp

PTK 73/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. KESKIVIIKKONA 9. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.06—16.01), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—18.06) ja puhemies Sauli Niinistö (18.06—18.54).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (16.09)
 • Reijo Kallio /sd (16.52)
 • Bjarne Kallis /kd (16.53)
 • Inkeri Kerola /kesk (16.53)
 • Olli Nepponen /kok (16.53)
 • Markku Laukkanen /kesk (17.54)

__________

Uusi edustaja

Ensimmäinen varapuhemies:

Ylikonstaapeli Kalle Jokinen, joka varamiehenä Hämeen vaalipiiristä tulee eduskunnan jäseneksi edustajantoimesta 9.9.2009 lukien vapautuksen saaneen Jari Koskisen sijaan, esitti tänään puhemiehelle edustajanvaltakirjansa ja ryhtyi hoitamaan edustajantointaan.

Toivotan uuden edustajan tervetulleeksi eduskuntatyöhön ja pyydän, että otatte paikkanne istuntosalissa.

Vanhaa tapaa noudattaen ylivirastomestari saattoi uuden edustajan paikalleen.

__________

Kiinan kansankongressin varapuhemies Hua Jianminin vierailu

Ensimmäinen varapuhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Kiinan kansankongressin varapuhemies Hua Jianmin seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Kimmo Kiljunen ja varajäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä,

ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Tarja Filatov,

valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Jutta Urpilainen ja varajäsenyydestä ed. Miapetra Kumpula-Natri,

tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Ilkka Kantola ja varajäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Johanna Ojala-Niemelä,

puolustusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Sirpa Paatero,

sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Marko Asell ja

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Tarja Filatov.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna torstaina 10.9.2009 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Timo Juurikkalan ja ed. Pietari Jääskeläisen ja varajäseneksi ed. Ville Niinistön,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Pietari Jääskeläisen,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Janina Anderssonin ja ed. Kari Uotilan ja varajäseneksi ed. Pietari Jääskeläisen,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi ed. Timo Juurikkalan ja

ympäristövaliokunnan varajäseneksi ed. Timo Juurikkalan.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäseneksi ed. Outi Alanko-Kahiluodon.

3) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ed. Johanna Karimäen.

4) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 72/1/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n mietinnön mukaisena.

3 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka on pöydille jaetussa paperissa ja joka tarkoittaa sitä, että ansioraja nousee 700 euroon ja lisäksi raja sidotaan indeksiin.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen mukaisena.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 61; poissa 32.

( Ään. 1 )

4 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Koska täysin yllättäen ja valitettavasti hävisin edellisen äänestyksen, niin siitä seuraa, että 4 §:ää ei tarvitse nyt äänestyttää, ja sama pätee myöskin 5 §:ään — nämä ovat siis vastalauseessa.

Keskustelu päättyi.

Eduskunta hyväksyi 4 ja 5 §:n mietinnön mukaisina.

6 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 61; poissa 32.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena.

8 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 61; poissa 34.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 9—11 §:n mietinnön mukaisina.

12 §

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Erkki Virtanen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 61; poissa 34.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Sinnemäki ja Stubb)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Esitellään työministeri Anni Sinnemäen selvitys sidonnaisuuksistaan ja ulkoasiainministeri Alexander Stubbin ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

6) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Vehviläinen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2009 vp

Puhemies:

Esitellään liikenneministeri Anu Vehviläisen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

7) Valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 7.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto ja jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.12.2009.

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto ja jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 18.12.2009 mennessä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

8) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle 8.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 72/10/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 10.9.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen