Täysistunnon pöytäkirja 73/2010 vp

PTK 73/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. KESKIVIIKKONA 23. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (21.01—21.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (21.57—23.45 ja 23.54—0.12).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston tiedonanto 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta

Keskustelu

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan edellisessä täysistunnossa keskeytetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmaa koskevan tiedonannon käsittelyä.

PTK 72/1/2010

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/1/2010

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 24.6.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin 24.6.2010 kello 0.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​