Täysistunnon pöytäkirja 73/2011 vp

PTK 73/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. TIISTAINA 22. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—14.39 ja 18.02—18.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.39—15.58 ja 19.57—20.49) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.58—18.02 ja 18.59—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Teuvo Hakkarainen /ps (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Arja Juvonen /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kantola /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mats Nylund /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Ville Vähämäki /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sampsa Kataja /kok (14.40)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 17.11.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 48—50/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 48 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 49 valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asiasta U 50 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/1/2011

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2011 vp

Lakialoite  LA 20, 24/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/2/2011

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamiseksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosrekisterilain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/3/2011

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä laiksi eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain, kansaneläkelain 56 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain ja vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2011 vp

Lakialoite  LA 10, 17/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/4/2011

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 78/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 112/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 23.11.2011 kello 12.

Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Menettelytapa hyväksyttiin.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

30) Valtioneuvoston selonteko valtionta-louden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012—2015

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

31) Valtion tilinpäätöskertomus 2010
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 10/2011 vp

Kertomus  K 12/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 23.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen