Täysistunnon pöytäkirja 73/2013 vp

PTK 73/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. KESKIVIIKKONA 19. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (10.01—10.41).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 11 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvosto on 7.3.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen rahaston toiminnasta vuodelta 2012 (K 6/2012 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2013 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—69/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 18.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään menoja, tuloja ja yleisperusteluja koskevat muutosehdotukset, joita on edustajille jaetussa monistevihossa numeroituna 1:stä 63:een.

Pyytäisin, että esitysten teko ja niitten kannattaminen voitaisiin tehdä sellaisessa työskentelyilmapiirissä, että täältä voisi kohtuudella saada selvää, ketkä esittävät ja ketkä kannattavat. Tämä tietoisuuteen.

Ehdotukset

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 24.01.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa lähetystöjen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 150 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 24.30.66 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa kehitysavun tehokkuuden päämittariksi käytännön tulokset kohdemaassa eikä bruttokansantuotteen 0,7 prosentin osuuden saavuttamisen Suomessa hinnalla millä hyvänsä." (Vastalause 1)

4. Laila Koskela /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 25.01.21 lisäyksenä 100 000 euroa oikeusministeriön hallinnonalan tietoliikenneyhteyksiä koskevaan selvittämis- ja kehittämistyöhön. (LTA 17)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 1 500 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 1)

6. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin resurssien turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla. (LTA 27)

7. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 6 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin kentällä työskentelevien poliisien palkkaukseen. (Vastalause 2, LTA 59)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 26.10.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi lisäämällä poliisi-, tulli- ja rajavartiolaitoksen resursseja." (Vastalause 1)

10. Pirkko Mattila /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 26.30.02 lisäyksenä 500 000 euroa hätätekstiviestitoiminnan kehittämiseen. (LTA 25)

11. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

12. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 34 000 000 euroa sotilaalliseen maanpuolustukseen. (Vastalause 2, LTA 60)

13. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 27.10.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan itsenäisen ja uskottavan puolustuksen koko valtakunnan alueella." (Vastalause 1)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 28.01.69 vähennettäväksi 41 880 000 euroa Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirrosta Kreikan valtiolle. (Vastalause 1)

15. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 500 000 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

16. Jari Lindström /ps Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 28.90.22 lisäyksenä 1 200 000 euroa valtakunnallisen SOTE-kiinteistöjen kehitys- ja osaamiskeskuksen perustamiseen. (LTA 22)

17. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin kuntien rahoituksen vahvistamiseksi peruspalveluiden tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi." (Vastalause 1)

18. Arja Juvonen /ps Jussi Halla-ahon /ps kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 1 000 000 euroa lähihoitajien oppisopimuskoulutuksen vahvistamiseen. (LTA 9)

19. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtionosuuksiin ja avustuksiin oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 1)

20. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 29.80.04 vähennettäväksi 320 000 euroa Museoviraston toimintamenoista. (Vastalause 1)

21. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.20.45 lisäyksenä 15 000 000 euroa luopumistukiin, korvauksiin ja pellonmetsitystukiin. (Vastalause 1)

22. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.20.45 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy voimallisemmin sekä ajamaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä koko maassa että huomioimaan suomalaisen ruokaomavaraisuuden tärkeyden." (Vastalause 1)

23. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.20.45 kohdalla: "Eduskunta on huolestunut metsäpeurakannan voimakkaasta pienenemisestä Suomessa ja erityisesti Kainuun alueella. Eduskunta huomauttaa, että tutkijoiden mukaan metsäpeurakannan pieneneminen johtuu ensisijaisesti suurpedoista. Näin ollen eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimiin suurpetokannan rajoittamiseksi, jotta maailman mittakaavassa ainutlaatuinen metsäpeura ei kokonaan häviä maastamme." (Vastalause 1)

24. Markus Mustajärvi /vr Markus Lohen /kesk kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.40.42 kohdalla: "Valtion tulee varata riittävä määräraha petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi jo varsinaisessa talousarviossa, jotta vahinkoja kärsineet elinkeinonharjoittajat eivät joudu odottamaan korvauksia kohtuuttoman pitkään." (LTA 28)

25. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun välillä Vehmaantie ja Kivikylä. (LTA 6)

26. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 150 000 euroa Ikaalisten ja Hämeenkyrön alueella sijaitsevan Kyrösjärven rannoille vierasvenesatamien rakentamiseen. (LTA 30 )

27. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 385 000 euroa Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen. (LTA 5)

28. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Siikakoskentien perusparantamisen aloittamiseen Liperissä. (LTA 13)

29. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Heinävedentie—Siikasalmi. (LTA 14)

30. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Varosentien perusparantamisen aloittamiseen. (LTA 15)

31. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Lapinlahden Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen. (LTA 11)

32. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kiertoliittymän rakentamisen aloittamiseen Kuruun kantatien 65, Luoteentien ja Virastotien risteykseen. (LTA 31)

33. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Ahvenisentien ja Romppalantien risteykseen rakennettavaan kiertoliittymään. (LTA 12)

34. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Joensuussa sijaitsevan Rasikummuntien perusparantamiseen. (LTA 16)

35. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kustavin ja Lokalahden välisen Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen. (LTA 1)

36. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen välillä valtatie 3—Parkanon rautatieasema Parkanossa. (LTA 33)

37. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Nerkoontien perusparantamisen aloittamiseen välillä Järvi-Suomentie—Kuruntie Kihniössä. (LTA 32)

38. Martti Mölsä /ps Teuvo Hakkaraisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäykse-nä 1 000 000 euroa seututien (maantie 252) Punkalaidun—Vammala/Sastamala parantamisen suunnitteluun. (LTA 36)

39. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 li- säyksenä 1 000 000 euroa tien 387 peruskorjaukseen välillä Raippo—Vaalimaa. (LTA 63)

40. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Enolahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella. (LTA 10)

41. Teuvo Hakkarainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kantatien 77 kunnostamiseen välillä Taimonniemi—Keiteleen kunnanraja Viitasaarella. (LTA 2)

42. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 li- säyksenä 2 500 000 euroa tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa. (LTA 64)

43. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa alempiasteisen tiestön kunnossapitoon Pirkanmaan alueella. (LTA 34)

44. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyihin, (valtatie 14) kolmas vaihe, syväväylän siirto Laitaatsalmeen. (LTA 68)

45. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 80 000 000 euroa valtatien 5 perusparantamiseen välillä Mikkeli—Juva. (LTA 69)

46. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 75 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1)

47. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 91 000 000 euroa perusväylien kunnossapitoon. (Vastalause 2, LTA 62)

48. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 31.10.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusväylänpidon ja yksityisten teiden kunnossapidon määrärahojen korottamiseksi, jotta kansallinen pääomamme ei valuisi hiekkaan." (Vastalause 1)

49. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 li- säyksenä 1 000 000 euroa valtatien 13 perusparannuksen aloittamiseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella. (LTA 67)

50. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Lahden eteläisen kehätien suunnittelun aloittamiseen. (LTA 24)

51. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 li- säyksenä 2 000 000 euroa valtatien 6 välin Taavetti—Lappeenranta rakentamisen kilpailutuksen järjestämiseen ja raivaustöiden aloittamiseen tien rakentamista varten. (LTA 66)

52. Ari Jalonen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa Vt 8 ja Vt 23 risteyksen eritasoliittymälle. (LTA 7)

53. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 li- säyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla. (LTA 65)

54. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 31 000 000 euroa valtatien 18 oikaisuun välillä Ähtärin Myllymäki—Multia. (LTA 57)

55. Ari Jalonen /ps Ville Vähämäen /ps kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 500 000 euroa fotokatalyysin tutkimiseen julkisten tilojen sisäilman puhdistamisessa. (LTA 8)

56. Pirkko Mattila /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 1 000 000 euroa Oulun Eteläisen Instituutin tutkimustoiminnan kehittämiseen LAGUNA-hankkeen toteutumisen varmistamiseksi Suomessa. (LTA 26)

57. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 32.20.40 vähennettäväksi 25 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

58. Jari Lindström /ps Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 1 950 000 euroa valtakunnallisen oppisopimuksen kehittämiskeskuksen perustamiseen Kouvolaan. (LTA 23)

59. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 35 000 000 euroa, josta 25 000 000 euroa nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, 5 000 000 euroa mestari-kisällitoimintamallien kehittämiseen ja 5 000 000 euroa osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyden edistämiseen. (Vastalause 1)

60. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että työ- ja elinkeinoministeriön määrärahojen kokonaisvolyymiä korotetaan kokonaistyöttömyyden alentamiseksi sekä pitkäaikaistyöttömien ja nuorten tilanteen parantamiseksi." (LTA 29)

61. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 33.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin omaishoidon tuen siirtämiseksi Kelan vastuulle ja varaa riittävät resurssit omaishoidon tuen tasokorotukseen sekä omaishoita-jien toimintakyvyn tukemiseen." (Vastalause 1)

62. Laila Koskela /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 33.70.20 lisäyksenä 250 000 euroa THL:n rokotetutkimukseen osallistuneiden lasten terveydentilan selvittämisen menoihin. (LTA 19)

63. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus yleisperusteluiden kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ripeällä aikataululla työllisyyspaketin, jonka avulla selvitään vaisun suhdannevaiheen yli. Keinoja ovat muun muassa homerakennusten korjaukset, korjausavustukset muun muassa hissiremontteihin sekä yleiseen infrarakentamiseen satsaaminen. Uusien työpaikkojen luomiseksi ja mikroyritysten kasvukannusteeksi on otettava käyttöön yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatuki. Nuorille saadaan työpaikkoja alentamalla nuoria palkkaavien työnantajien sivukuluja. Nuorille tarvitaan myös nopeasti lisää oppisopimuskoulutuspaikkoja. Työnteon kannustavuutta tulee parantaa ottamalla käyttöön työttömyysturvan 300 euron suojaosa." (Vastalause 2)

Äänestykset

Äänestyksessä ed. Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38; poissa 13.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 35; poissa 14.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Laila Koskelan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 37; poissa 13.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 37; poissa 13.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 44; poissa 13.

( Ään. 6 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Timo Kallin ehdotus 7 ja Pentti Kettusen ehdotus 8 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 8 ehdotusta 7 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 Timo Kallin ehdotusta 7 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 149, ei 37, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 7 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 70; poissa 14.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 67; poissa 12.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 10 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Pentti Kettusen ehdotus 11 ja Timo Kallin ehdotus 12 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 12 ehdotusta 11 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 12 Pentti Kettusen ehdotusta 11 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 11 äänin

jaa 147, ei 33, tyhjiä 7; poissa 12.

( Ään. 11 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 11 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 68; poissa 14.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 70; poissa 12.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37; poissa 12.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38; poissa 12.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38; poissa 12.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 70; poissa 12.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Arja Juvonen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37; poissa 12.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39; poissa 12.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 33; poissa 17.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 50; poissa 13.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 70; poissa 12.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 68; poissa 13.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 69; poissa 14.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39; poissa 12.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 41; poissa 14.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 44, tyhjiä 2; poissa 12.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 42; poissa 13.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Teuvo Hakkaraisen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 47; poissa 13.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 44, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 42; poissa 14.

( Ään. 45 )

Ensimmäinen varapuhemies:

Pentti Kettusen ehdotus 46 ja Timo Kallin ehdotus 47 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 47 ehdotusta 46 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 47 Pentti Kettusen ehdotusta 46 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 46 äänin

jaa 142, ei 39, tyhjiä 5; poissa 13.

( Ään. 46 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 46 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 69; poissa 14.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 69; poissa 13.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 44, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 39; poissa 15.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 43, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 37; poissa 16.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 45, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37; poissa 12.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 64; poissa 14.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 31, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 38, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 40; poissa 14.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 68, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 70; poissa 12.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Laila Koskelan ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 51; poissa 12.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 68; poissa 12.

( Ään. 63 )

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvion mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 72/2/2013

Keskustelussa on Pentti Kettunen Juha Väätäisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 117, ei 70; poissa 12.

( Ään. 64 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

Toinen käsittely

Muu asia  M 1/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä. Keskustelu asiasta päättyi 18.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 72/6/2013

Keskustelussa on Satu Haapanen Johanna Karimäen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Satu Haapasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 36, tyhjiä 3; poissa 14.

( Ään. 65 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2013 vp

Lakialoite  LA 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.6.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 72/11/2013

Keskustelussa on Kaj Turunen Jari Lindströmin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Edelleen Mauri Pekkarinen on Arto Pirttilahden kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—7. lakiehdotukset äänin

jaa 147, ei 37, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 66 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 8. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 70, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 67 )

Asian käsittely päättyi.

5) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 53/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle eduskunnan työtilanteen vuoksi seuraavaan, tänään 19.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 19.6.2013 kello 12.

Täysistunto lopetettiin 19.6.2013 kello 10.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen