Täysistunnon pöytäkirja 73/2014 vp

PTK 73/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

73. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—16.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.59—19.30) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.30—21.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 12 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Anne Holmlund /kok
 • Jouko Jääskeläinen /kd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Myllykoski /vas
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Eero Suutari /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Ville Vähämäki /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jari Myllykoski /vas (14.27)
 • Eero Suutari /kok (14.31)

__________

Uusi edustaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Espoosta oleva diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Elina Lepomäki, joka varamiehenä Uudenmaan vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta 1.7.2014 lukien vapautuksen saaneen Jyrki Kataisen sijaan, on 4.7.2014 esittänyt puhemiehelle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan 4.7.2014 alkaen.

__________

Euroopan parlamenttiin valittujen edusta-jien varaedustajat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan parlamentin 25.5.2014 toimitetuissa vaaleissa valituiksi tulleet edustajat Jussi Halla-aho, Miapetra Kumpula-Natri, Merja Kyllönen ja Henna Virkkunen ovat ilmoittaneet minulle toimivansa jäseninä Euroopan parlamentissa. Heidän edustajantoimensa keskeytyi parlamentin ensimmäisestä täysistunnosta lukien 1.7.2014.

Euroopan parlamenttiin valittujen edustajien varaedustajat esittivät 4.7.2014 puhemiehelle edustajanvaltakirjansa ja ryhtyivät hoitamaan edustajantointaan 4.7.2014 alkaen:

Jussi Halla-ahon varaedustajana rikosylikonstaapeli Mika Raatikainen Helsingin vaalipiiristä,

Miapetra Kumpula-Natrin varaedustajana veturinkuljettaja, kunnallisneuvos Harry Wallin Vaasan vaalipiiristä,

Merja Kyllösen varaedustajana ylioppilasmerkonomi, myyjä Katja Hänninen Oulun vaalipiiristä ja

Henna Virkkusen varaedustajana yhteiskuntatieteiden maisteri, kuntayhtymän johtaja Mikael Palola Keski-Suomen vaalipiiristä.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Toivotan uudet edustajat tervetulleiksi täysistuntotyöhön. Pyydän teitä ottamaan paikkanne täysistuntosalissa.

Uudet edustajat ohjattiin paikoilleen täysistuntosalissa.

__________

Vapautus edustajantoimesta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mari Kiviniemi on eduskunnalle osoittamassaan, 21.8.2014 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta tultuaan valituksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n apulaispääsihteeriksi.

Puhemiesneuvosto puoltaa Mari Kiviniemen pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mari Kiviniemelle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 2.9.2014 lukien.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä valtioneuvosto on 25.6., 3.7., 10.7., 14.8., 21.8. ja 28.8.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 91—109/2014 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 3.7., 10.7., 7.8. ja 28.8.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 29—33/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 29 sivistysvaliokunnan,

asioista U 30 ja 31 työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan,

asiasta U 32 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 33 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 333, 366, 391, 392—425, 427—543, 545—551, 553, 554, 556—567, 569, 571—584, 587, 589, 590/2014 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

24.6.2014 nimitetyn pääministeri Alexander Stubbin hallituksen jäsenet ovat 3.7.2014 antaneet eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (VN 3/2014 vp).

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston jäseniksi nimitettyjen Petteri Orpon ja Lenita Toivakan tilalle on valittava jäsen suureen valiokuntaan, varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan, varajäsen valtiovarainvaliokuntaan, jäsen sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä varajäsen talousvaliokuntaan.

Euroopan parlamentin jäseniksi valittujen Jussi Halla-ahon ja Merja Kyllösen tilalle on valittava varajäsen suureen valiokuntaan, jäsen hallintovaliokuntaan, varajäsen Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan sekä jäsen tarkastusvaliokuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä Riitta Myller,

lakivaliokunnan jäsenyydestä Oras Tynkkynen ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä Satu Haapanen

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 3.9.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa, lukuun ottamatta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalia, joka toimitetaan keskiviikkona 10.9.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11, lukuun ottamatta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalin ehdokaslistaa, joka on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 10.9.2014 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus Ukrainan tilanteesta

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus Ukrainan tilanteesta.

Pääministerin ja ulkoministerin puheenvuorojen jälkeen pidettävät ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Sen jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 1 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle isyyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kotita-loustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2014 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konsulipalvelulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2014 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 52/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 74/2/2014

22) Valtionhallinnon toimitilojen vuokraus Senaatti-kiinteistöiltä

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 4/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 3.9.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​