Täysistunnon pöytäkirja 74/2001 vp

PTK 74/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. TORSTAINA 7. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.6. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

7. ja 8.6. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jukka Mikkola /sd
 • Margareta Pietikäinen /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.6. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Matti Huutola /vas
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

7. ja 8.6. edustajat

 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Laki avioliittolain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2001 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2001 vp (Toimi Kankaanniemi /skl)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2001 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​