Täysistunnon pöytäkirja 74/2007 vp

PTK 74/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. KESKIVIIKKONA 7. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.11. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

7. ja 8.11. edustaja

 • Astrid Thors /r

7.—9.11. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.11. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 73/32/2007

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Paavo Arhinmäen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 58; poissa 37.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 73/17/2007

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta on ed. Johanna Sumuvuori ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 135, ei 28; poissa 36.

( Ään. 2 )

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Pääministerin ilmoitus ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen sopimusprosessin etenemisestä

Pääministerin ilmoitus  PI 2/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan pääministerin ilmoitus ilmastonmuutosta koskevan kansainvälisen sopimusprosessin etenemisestä.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

Täysistunnon lopettaminen Jokelan murhenäytelmän johdosta

Puhemies:

Hyvät edustajakollegat! Päivän mittaan on tullut tieto, että Tuusulan kunnan Jokelan yläasteella on tapahtunut mittava murhenäytelmä. Sen johdosta ei liene kovinkaan aiheellista, että tänään keskustelisimme enempää kriisinhallintaselonteosta, jotenka tarkoituksenani on päättää tämä istunto.

4) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2008

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2007 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

5) Hallituksen esitys laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 122/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16. Tarkoituksena on myös sitten viettää hiljainen hetki, kun olemme kaikki paikalla.

Täysistunto lopetettiin kello 17.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​