Täysistunnon pöytäkirja 74/2011 vp

PTK 74/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. KESKIVIIKKONA 23. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.07—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—17.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ville Vähämäki /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Raija Vahasalo /kok (14.31)

__________

Puhemiesneuvoston päätös nopeatahtisista keskusteluista

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 22.11.2011 päättänyt, että kaikissa syysistuntokauden lopun täysistuntokeskusteluissa käydään se osa keskustelusta, johon puheenvuorot on pyydetty ennen asian käsittelyn aloittamista, nopeatahtisena enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Mietintöjen esittelypuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 22.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 73/10/2011

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Timo Kallin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Markus Mustajärvi on Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa arpajaisverolain muutoksen vaikutuksia työllisyyteen ja maaseudun yritystoimintaan, raviurheiluun ja nuorison kasvatukseen sekä harrastusmahdollisuuksiin ja reagoi tilanteeseen havaittujen ongelmien poistamiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 109, ei 60; poissa 30.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 34, tyhjiä 28; poissa 30.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2011 vp

Lakialoite  LA 20, 24/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 22.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 73/12/2011

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Timo Kallin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Markus Mustajärvi on Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa arvonlisäveron ulottamista sanoma- ja aikakauslehtiin sekä sen vaikutuksia kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksiin, alan työllisyyteen, valtion verotulokertymään ja tuo asiasta selvityksen eduskunnalle vuoden 2014 loppuun mennessä."

Lisäksi Kauko Tuupainen on Anne Louhelaisen kannattamana ehdottanut, että lakialoite 24/2011 vp hyväksytään.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että lakiehdotuksen toisessa käsittelyssä voidaan päättää vain ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä ja että ensimmäisessä käsittelyssä eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen Kauko Tuupaisen tarkoittamaan lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. En siten katso voivani esitellä Kauko Tuupaisen ehdotusta äänestettäväksi.

Puhemiehen menettely hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen äänin

jaa 108, ei 61, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 3 )

( liite2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 34, tyhjiä 28; poissa 28.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 22.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 73/18/2011

Keskustelussa on Timo Korhonen Jari Lepän kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 62; poissa 28.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2011 vp

Lakialoite  LA 10, 17/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 22.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 73/22/2011

Keskustelussa on Juha Rehula Anu Vehviläisen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen sekä seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa perusturvan kehittämistä pitäen tavoitteena työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen puolison sekä samassa taloudessa asuvien vanhempien tulojen osalta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Juha Rehulan 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 62; poissa 29.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Juha Rehulan 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 60; poissa 32.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

5) Valtion tilinpäätöskertomus 2010
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2011 vp

Kertomus  K 12/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomusten johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 38/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 78/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 112/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/3/2011

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/2/2011

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain ja valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 96/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 24.11.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​