Täysistunnon pöytäkirja 74/2012 vp

PTK 74/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. KESKIVIIKKONA 5. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—16.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jukka Kopra /kok
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Antti Lindtman /sd (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Anneli Kiljunen /sd (16.00)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä valtioneuvosto on 20.7., 16.8., 23.8. ja 30.8.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 71—77/2012 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 16.8., 23.8. ja 30.8.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 48—51/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 48 liikenne- ja viestintävaliokunnan ja talousvaliokunnan,

asiasta U 49 liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asiasta U 50 hallintovaliokunnan ja

asiasta U 51 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 15.8.2012 antanut eduskunnalle kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2011 (K 9/2012 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 364, 396, 413, 443, 445, 446, 448—602, 608/2012 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

lakivaliokunnan jäsenyydestä Lars Gästgivars ja

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä Mikaela Nylander.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna torstaina 6.9.2012 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2012 vp

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle verotusta koskevaa ennakkopäätösvalitusta, verotusmenettelyä ja muutoksenhakua verotuksessa koskeviksi säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (puolustusministeri Carl Haglund)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Esitellään ministeri Carl Haglundin selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 6.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 6.9.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen