Täysistunnon pöytäkirja 74/2013 vp

PTK 74/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

74. KESKIVIIKKONA 19. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (12.17—13.42 ja 17.58—20.32), puhemies Eero Heinäluoma (13.42—15.46 ja 22.21—22.42) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.46—17.58 ja 20.32—22.21).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

  • Miapetra Kumpula-Natri /sd (12.35)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään suureen valiokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 15.10.2013.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 53/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Valiokunnan puheenjohtajan mietinnön esittelyn jälkeen myönnän ministeri Virkkuselle puheenvuoron, ja sen jälkeen sitten mahdollistetaan debatti. — Edustaja Mattila, olkaa hyvä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

1) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt jatketaan keskeytettyä päiväjärjestyksen 1) asiaa.

Päätökset

Asia lähetettiin suureen valiokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 15.10.2013.

3) Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus pääministeri Jyrki Kataisen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 2/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 26.6.2013 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​