Täysistunnon pöytäkirja 75/2001 vp

PTK 75/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. PERJANTAINA 8. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jukka Mikkola /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.6. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Sauli Niinistö /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.6. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 89—92/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1999

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2000 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 75/11/2001

2) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen