Täysistunnon pöytäkirja 75/2003 vp

PTK 75/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TORSTAINA 9. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Henrik Lax /r
 • Jari Leppä /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

9. ja 10.10. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.10. edustajat

 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Hannu Takkula /kesk

9. ja 10.10. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Henrik Lax /r
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

9. ja 10.10. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 96/2003 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

2) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2003 vp (Satu Hassi /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki jäteverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 98/2003 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2003 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2003 vp (Osmo Soininvaara /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2003 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 108/2003 vp (Jyrki Kasvi /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 112/2003 vp (Janina Andersson /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 3 ja 9 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 116/2003 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2003 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys Suomen ja Viron välillä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen yhteistoteutuksesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen