Täysistunnon pöytäkirja 75/2005 vp

PTK 75/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. KESKIVIIKKONA 15. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Reijo Paajanen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen tehtävien turvaamisesta 10 päivän heinäkuuta ja 14 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Viime istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 74/1/2005

Toinen varapuhemies:

Vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto, on keskustelussa ed. Erkki Virtanen ed. Outi Ojalan kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 39 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 130.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen.

Asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi
Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2004 vp, 5/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan torstaina 16. päivänä kesäkuuta kello 0.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​