Täysistunnon pöytäkirja 75/2007 vp

PTK 75/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TORSTAINA 8. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Harri Jaskari /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Päivi Räsänen /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.11. edustajat

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas

8. ja 9.11. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8. ja 9.11. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

Puhemiehen muistosanat Jokelan murhenäytelmän johdosta

Täysistunnon aluksi lausui puhemies Sauli Niinistö ja 

Arvoisat edustajat!

Ärade riksdagsledamöter!

Syvä suru pysäytti eilen koko Suomen. Uudellamaalla, Jokelassa tapahtunut järkyttävä tragedia koskettaa meitä kaikkia. Suru ja tuska astuivat lyhyessä hetkessä arkeemme, tavallisesta ja turvallisesta koulupäivästä tuli synkkä painajainen. Ei ole olemassa vastauksia, on vain paljon kysymyksiä ja mittaamatonta tuskaa. Suurin suru koskettaa tietenkin murhenäytelmän uhrien omaisia ja läheisiä. Meidän kaikkien suomalaisten myötätunto on teidän luonanne.

Myyrmäen ja Jokelan kaltaiset tapahtumat jättävät ankarat jäljet. Me olemme uskoneet, että se paha, mitä maailmalla tapahtuu, ei koskaan voisi sattua täällä. Nyt kaikki on toisin. Meidän on kyettävä huomaamaan myös hiljaisia, lähes äänettömiä signaaleja lähellä olevien pahoinvoinnista. Kaiken arkipäivän kiireen keskellä pitäisi jättää aikaa välittämiselle, toisen ihmisen kohtaamiselle ja inhimillisyydelle.

Aikuisten on nyt keskityttävä tukemaan hämmentyneitä lapsiaan. On hyvä jos kouluissa ja kodeissa keskustellaan ja ollaan läsnä — yhdessä kantaen suru ja pelko on helpompi kohdata.

Uhrien omaisten perheissä elämä on muuttunut pysyvällä tavalla. Mikään menetys ei ole niin suuri kuin läheisen kuolema. Minä toivon teille kaikille voimia jaksaa kantaa tätä suurta surua.

Vi vuxna måste nu ge oss tid att stödja våra konfunderade barn. Det är bra om man i skolorna och hemmen kan tala igenom saken och vara till hands — om vi kan dela sorgen och rädslan är den lättare att hantera. Vår trygghet har skakats i sina grundvalar, och det är vår gemensamma uppgift att bygga upp den igen, bit för bit.

För offrens familjer har livet förändrats på ett bestående sätt. Ingen förlust är så stor som en nära anhörigs död. Jag önskar er alla krafter att bära denna stora sorg.

Vi deltar i offrens anhörigas och andra närståendes sorg genom att hålla en tyst minut.

Me hiljennymme nyt hetkeksi ottaaksemme osaa Jokelan uhrien omaisten ja läheisten suruun.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ilmoitan jo tässä vaiheessa, että kyselytunnin jälkeen keskeytän istunnon noin 15 minuutin ajaksi, ja jatkamme sitten muilla päiväjärjestyksen asioilla.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 17.

Täysistunto keskeytettiin kello 16.29.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 17

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

__________

Ed. Päivi Räsänen merkittiin läsnä olevaksi.

__________

Muutos päiväjärjestykseen

Puhemies:

Päiväjärjestykseen tehdään se muutos, että seuraavaksi käsitellään lisälistalla oleva päiväjärjestyksen 13) asia. Se on ulkopuolella päiväjärjestyksen annettava pääministerin ilmoitus potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon mahdollisen työtaistelun aikana.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

13)  Potilasturvallisuuden varmistaminen terveydenhuollon mahdollisen työtaistelun aikana

Pääministerin ilmoitus  PI 3/2007 vp

Puhemies:

Tämän pääministerin ilmoituksen johdosta ei käydä erillistä keskustelua.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Suomen ja Slovakian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4)  Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 1 §:n ja rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi auktorisoiduista kääntäjistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8)  Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9)  Hallituksen esitys laiksi työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 24—40/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Lisätalousarvioaloitteet ovat nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Pyydän edustajia puheenvuorossaan mainitsemaan sen lisätalousarvioaloitteen nimen ja numeron, johon puheenvuoro liittyy.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

14) Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​