Täysistunnon pöytäkirja 75/2008 vp

PTK 75/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TIISTAINA 16. SYYSKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.59 ja 19.59—22.07), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—18.02) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.02—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa:

 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Astrid Thors /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 11 edustajaa:

 • Katri Komi /kesk (14.20)
 • Heidi Hautala /vihr (14.21)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.24)
 • Anna-Maja Henriksson /r (14.26)
 • Henna Virkkunen /kok (14.26)
 • Jyrki Kasvi /vihr (14.29)
 • Suvi Lindén /kok (15.11)
 • Tapani Mäkinen /kok (15.21)
 • Tuija Brax /vihr (19.28)
 • Lenita Toivakka /kok (19.43)
 • Erkki Virtanen /vas (19.47)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.9. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Astrid Thors /r

16. ja 17.9. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

16.—19.9. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.—19.9. edustaja

 • Päivi Räsänen /kd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 15.9.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 112—137/2008 vp, joista hallituksen esitys 116 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009. Nämä hallituksen esitykset otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

Talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi viikon perjantaina 26.9.2008 kello 12.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 11.9.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 41/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen keskustelu jatkuu etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemies voi keskustelun kuluessa harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja myös tällöin noudatetaan ministerin osalta 5 minuutin aikaa.

Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja.

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—29) asiasta.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/1/2008

2) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen