Täysistunnon pöytäkirja 75/2010 vp

PTK 75/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TIISTAINA 29. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (12.01—14.43 ja 18.00—19.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.43—15.59 ja 19.57—21.57) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.59—18.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Tero Rönni /sd (s)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Olli Nepponen /kok (12.20)
 • Matti Kangas /vas (12.43)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk (12.43)
 • Suvi Lindén /kok (12.54)
 • Paavo Arhinmäki /vas (13.28)
 • Kyösti Karjula /kesk (16.02)
 • Tero Rönni /sd (17.40)
 • Eero Akaan-Penttilä /kok (17.52)
 • Anne Holmlund /kok (18.59)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 24.6.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 96—103/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 421, 424, 437, 444, 447—449, 453, 455—468, 470—476, 478, 480, 481, 484, 487, 491, 493, 494, 496, 500, 502, 504, 505, 511/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Matti Vanhasen,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Antti Rantakankaan ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Tanja Karpelan.

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2010 vp

Muu asia  M 3/2010 vp

Muu asia  M 4/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö 13, jossa ehdotetaan, että valtioneuvoston periaatepäätökset Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta, Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jäävät sellaisenaan voimaan. Päätös tehdään kustakin periaatepäätöksestä erikseen.

Huomautan talousvaliokunnan mietinnössäkin mainitusta Posiva Oy:tä koskevan periaatepäätöksen voimassaoloa koskevasta määräyksestä, jonka mukaan Posiva Oy:tä koskeva periaatepäätös raukeaa, mikäli periaatepäätös Teollisuuden Voima Oyj:n esittämän uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta raukeaa.

Talousvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot, jotka käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/1/2010

3) Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 83/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 30.6.2010 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 21.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​