Täysistunnon pöytäkirja 75/2011 vp

PTK 75/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TORSTAINA 24. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—17.26 ja 20.01—21.52) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.26—20.01 ja 21.52—22.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • James Hirvisaari /ps
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Ari Jalonen /ps
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Mika Kari /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mats Nylund /r
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Astrid Thors /r (e)
 • Eila Tiainen /vas (s)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Timo Soini /ps (16.26)
 • Jutta Urpilainen /sd (17.04)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden tarkistetuista kehyksistä vuosille 2012—2015

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 76/1/2011

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain ja valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamiseen

Lähetekeskustelu

Talousarvioaloite  TAA 551/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Talousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Talousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 6/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 25.11.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​