Täysistunnon pöytäkirja 75/2013 vp

PTK 75/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. KESKIVIIKKONA 26. KESÄKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.01—12.00) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.02—14.53).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jukka Gustafsson /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anne Holmlund /kok (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Arja Juvonen /ps
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (10.21)
 • Mari Kiviniemi /kesk (10.36)
 • Pauliina Viitamies /sd (11.11)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (11.14)

__________

Valtiopäivien keskeyttäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän täysistunnon tai tämän päivän täysistuntojen päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään keskiviikkona 4.9.2013 kello 14.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 19.6.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 76/2013 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 19.6.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 39—43/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 39 ulkoasiainvaliokunnan,

asioista U 40—42 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 43 maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 24.6.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2012 (K 7/2013 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 397, 399, 404, 412, 413, 416, 423, 424, 426, 428, 430—432, 434—443, 445, 446, 449—451/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, kuntajakolain eräiden säännösten kumoamisesta sekä kielilain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 31/2013 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 53/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Pirkko Mattila Kaj Turusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 96, ei 63; poissa 40.

( Ään. 1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus pääministeri Jyrki Kataisen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Perustuslakivaliokunnan annettua mietintönsä kannanottonsa pääministeri Jyrki Kataisen menettelyn lainvastaisuudesta on eduskunnan perustuslain 114 §:n mukaan päätettävä asiasta. Eduskunta voi nyt päättää joko olla nostamatta syytettä pääministeri Jyrki Kataista vastaan tai varata hänelle tilaisuuden selityksen antamiseen.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Johannes Koskinen Outi Mäkelän kannattamana tehnyt ehdotuksen, että eduskunta päättää olla nostamatta syytettä pääministeri Jyrki Kataista vastaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kun muuta ehdotusta ei ole tehty, eduskunta hyväksynee edustaja Johannes Koskisen ehdotuksen.

Eduskunta hyväksyi Johannes Koskisen ehdotuksen ja päätti olla nostamatta syytettä pääministeri Jyrki Kataista vastaan.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Hyvät edustajat, haluan omasta puolestani ja, uskallan sanoa, koko puhemiehistön ja talon virkamieskunnan puolesta kiittää teitä varsin työntäyteisestä ja ajoittain vähän hektisestäkin kevätistuntokaudesta ja toivottaa teille mitä parhainta oleilua Suomen suvessa ja ahkeraa kiertämistä teille rakkaissa harrastuksissanne.

Täysistunto lopetettiin kello 14.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen