Täysistunnon pöytäkirja 75/2014 vp

PTK 75/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

75. TORSTAINA 4. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.05—17.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.57—19.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pia Kauma /kok (s)
 • Jukka Kopra /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jari Leppä /kesk (17.44)
 • Timo V. Korhonen /kesk (17.44)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseniksi Kimmo Sasin ja Elina Lepomäen sekä varajäseneksi Arto Satosen,

hallintovaliokunnan jäseniksi Anne Holmlundin ja Maarit Feldt-Rannan sekä varajäseneksi Mikael Palolan,

liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseniksi Eero Suutarin ja Elina Lepomäen,

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi Jukka Kopran,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Mikael Palolan ja varajäseneksi Anu Urpalaisen,

talousvaliokunnan jäseneksi Harry Wallinin,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Mikael Palolan ja

ympäristövaliokunnan varajäseneksi Mika Raatikaisen.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. (Hälinää)

Odotetaan hetken aikaa, niin saadaan palaverit siirrettyä tuonne oven ulkopuolelle vaikkapa kahvilaan ja salissa keskitytään puhujan asiaan.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. — Edustaja Heinonen. Nyt ei varmaan puhemies vaihdu kesken puheenvuoron.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 5.9.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​