Täysistunnon pöytäkirja 76/2002 vp

PTK 76/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. MAANANTAINA 10. KESÄKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Virpa Puisto /sd
 • Maija Perho /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Timo E. Korva /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.6. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Perho /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

10. ja 11.6. edustajat

 • Hannes Manninen /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

10.—12.6. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd

10.—14.6. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Jari Koskinen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

10. ja 11.6. edustaja

 • Esko Helle /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.6. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

10.—13.6. edustaja

 • Tuija Brax /vihr

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 5. päivänä kesäkuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 28, 29/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 28 osalta hallintovaliokunnan sekä

asian U 29 osalta työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Drombergin tilalle valitaan uusi varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan ja uusi jäsen sivistysvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunnan ja sivistysvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna tiistaina 11. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 11.

__________

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Dromberg pyytää vapautusta Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenyydestä, koska hänet on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali toimitetaan huomenna tiistaina 11. päivänä kesäkuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 11.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 5. päivänä kesäkuuta 2002 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut valtioneuvoston jäseniksi nimitettyjen, maa- ja metsätalousministeriksi määrätyn Jari Antero Koskisen sekä ympäristöministeriksi määrätyn Jouni Ensio Backmanin selvitykset sidonnaisuuksistaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi; Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2002 vp

Lakialoite  LA 60/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12, jossa ehdotetaan hyväksyttäväksi puhemiesneuvoston ehdotuksen n:o 1 pohjalta uusi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö ja lakialoitteen n:o 60 pohjalta ehdotus laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosääntö otetaan ainoaan käsittelyyn lakiehdotuksen toisen käsittelyn yhteydessä, mutta myös siitä voi keskustella nyt käsittelyssä olevan lakiehdotuksen yhteydessä.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 17.15.

Täysistunto keskeytetään kello 13.58.

Täysistuntoa jatketaan

kello 17.15

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

11) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys alueiden kehittämislaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 73/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 10/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 202/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 76, 183, 192/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​