Täysistunnon pöytäkirja 76/2005 vp

PTK 76/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. TORSTAINA 16. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Markku Koski /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.6. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

16.6. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

16. ja 17.6. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.6. edustaja

 • Sari Essayah /kd

16. ja 17.6. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.6. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Markku Koski /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

16. ja 17.6. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että kirjelmän ohella 25. päivältä huhtikuuta 2005 on eduskunnalle saapunut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004 (K 12/2005 vp). Tämä eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti annettu kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2004

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 9. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa.

PTK 73/8/2005

Keskustelussa on ed. Sirpa Asko-Seljavaara ed. Paula Risikon kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että Kansaneläkelaitos yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa arvioi, tulisiko sairausvakuutuskorvauksen piiriin ottaa terveydenhuollon ammattiryhmistä psykologien, psykoterapeuttien, suuhygienistien, ravitsemusterapeuttien, jalkojenhoitajien ja jalkaterapeuttien sekä osteopaattien, naprapaattien ja kiropraktikkojen palvelut."

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Leena Rauhalan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viipymättä eduskuntakäsittelyyn esityksen kansaneläkkeiden tasokorotuksesta kansaneläkkeen varassa elävien tulotason jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi ja ostovoiman vahvistamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Edustajille on tässä yhteydessä varmaan syytä ilmoittaa viitaten eiliseen äänestykseen ja lisärakennuksesta aiheutuviin vaikutuksiin eduskunnan istuntoihin ja äänestyksiin, että tulemme nyt pitämään äänestyskonetta auki viitisen minuuttia, jotta jokaisella edustajalla on asialliset edellytykset tulla äänestykseen mukaan.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Asko-Seljavaaran ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Asko-Seljavaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 48 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 53.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 18.15.

Täysistunto keskeytetään kello 17.40.

Täysistuntoa jatketaan

kello 18.47

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

3) Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/1/2005

4) Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi
Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2004 vp, 5/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen n:o 112/2004 vp sisältyvät 35 lakiehdotusta ja hallituksen esitykseen n:o 5/2005 vp sisältyvä 1 lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 261/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 34/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 262/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2005 vp

Lakialoite  LA 149/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 263/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 80/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Lakialoite laiksi eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 69/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2003 vp, 47/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 20.15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen