Täysistunnon pöytäkirja 76/2007 vp

PTK 76/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. PERJANTAINA 9. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Sanna Perkiö /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anne Holmlund /kok
 • Sanna Perkiö /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.11. edustajat

 • Sanna Perkiö /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

11.—16.11. edustajat

 • Tuula Peltonen /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Marja Tiura /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 9.11.2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 152, 153/2007 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 287, 291, 292, 294, 307—313, 316—337, 341—343/2007 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laeiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2007 vp

Lakialoite  LA 26/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.11.2007 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen