Täysistunnon pöytäkirja 76/2010 vp

PTK 76/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. KESKIVIIKKONA 30. KESÄKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (12.03—14.02 ja 15.59—17.59), toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.02—15.59 ja 19.58—21.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.59—19.58 ja 21.56—23.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 10 edustajaa:

 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (12.29)
 • Raimo Vistbacka /ps (12.32)
 • Suvi Lindén /kok (13.33)
 • Heikki A. Ollila /kok (14.06)
 • Liisa Hyssälä /kesk (14.38)
 • Erkki Tuomioja /sd (14.55)
 • Henna Virkkunen /kok (18.56)
 • Esa Lahtela /sd (20.11)
 • Ilkka Kanerva /kok (21.44)
 • Sampsa Kataja /kok (21.54)

__________

Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puhemies:

Hallintovaliokunta on valinnut kokouksessaan tänään puheenjohtajakseen ed. Antti Rantakankaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2010 vp

Muu asia  M 3/2010 vp

Muu asia  M 4/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Keskustelu asiasta keskeytettiin 29.6.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 75/2/2010

2) Hallituksen esitys Belgian, Saksan, Irlannin, Ranskan, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Kreikan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 77/2/2010

__________

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna
Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Ainoa käsittely

Muu asia  M 2/2010 vp

Muu asia  M 3/2010 vp

Muu asia  M 4/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan noin kello 16 keskeytettyä asian käsittelyä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 77/1/2010

3) Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 79/6/2010

4) Hallituksen esitys Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Euroopan unionin jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jakamista koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 1.7.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen