Täysistunnon pöytäkirja 77/2008 vp

PTK 77/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TORSTAINA 18. SYYSKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.00—11.57 ja 18.01—19.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (11.57—12.59, 16.00—18.01 ja 19.59—22.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 15 edustajaa:

 • Mauri Pekkarinen /kesk (10.16)
 • Jutta Urpilainen /sd (10.17)
 • Heidi Hautala /vihr (10.25)
 • Jan Vapaavuori /kok (10.39)
 • Janina Andersson /vihr (10.44)
 • Jyri Häkämies /kok (10.46)
 • Ilkka Kantola /sd (10.47)
 • Suvi Lindén /kok (10.58)
 • Minna Sirnö /vas (11.06)
 • Mats Nylund /r (11.19)
 • Antti Vuolanne /sd (12.18)
 • Pentti Oinonen /ps (12.37)
 • Rakel Hiltunen /sd (12.54)
 • Håkan Nordman /r (17.29)
 • Tapani Tölli /kesk (17.50)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.9. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok

18. ja 19.9. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Petri Salo /kok

18.—23.9. edustajat

 • Sampsa Kataja /kok
 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18. ja 19.9. edustaja

 • Anne Kalmari /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 76/1/2008

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—30) asiasta.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16 suullisella kyselytunnilla.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.59.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.00

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Tänään kello 13 keskeytynyttä keskustelua päiväjärjestyksen 1) asiasta jatketaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/1/2008

__________

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja ter-veydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen