Täysistunnon pöytäkirja 77/2011 vp

PTK 77/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TIISTAINA 29. MARRASKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (12.01—13.24) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.24—14.02 ja 16.01—17.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Jouni Backman /sd
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Lindström /ps (s)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Juha Sipilä /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Pauliina Viitamies /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Juha Sipilä /kesk (16.00)
 • Lauri Heikkilä /ps (16.01)
 • Markus Lohi /kesk (16.23)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 29.11.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 127—132/2011 vp, joista hallituksen esitys 127 on esitys vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi ja hallituksen esitys 128 on esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen toisesta täydentämisestä. Hallituksen esitykset otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

Lisätalousarvion ja täydentävän esityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 5.12.2011 kello 12.

__________

Hallituksen esityksen peruuttaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 29.11.2011 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 84/2011 vp laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Esitys on valmisteltavana työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 24.11.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 51—55/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 51 ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 52 valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan,

asiasta U 53 maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asiasta U 54 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 55 ympäristövaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—6) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2011 vp

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2011 vp

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2011 vp

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2011 vp

[Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merityösopimuslain 1 luvun 1 §:n ja 13 luvun sekä eräiden merimiesten työaikaa ja vuosilomaa koskevien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2011 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 57/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain 3 §:n ja liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain, ulkomaalaislain 91 ja 93 §:n sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/1/2011

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi syyttäjälaitoksesta annetun lain 32 §:n, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §:n ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/2/2011

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoturvallisuuden arviointilaitoksista, viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/3/2011

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistahallintolain ja metsästyslain 74 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n 2 momentin väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/4/2011

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain ja valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi ja laiksi työeläkeotteen antamisesta vuonna 2012

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 109/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

33) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen valuuttarahaston neljättätoista yleistä jäsenosuustarkistusta ja johtokuntauudistusta koskevan päätöslauselman nro 66-2 hyväksymisestä sekä valtiontakuusta Suomen Pankille

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 102/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

37) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n ja rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 30.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​