Täysistunnon pöytäkirja 77/2012 vp

PTK 77/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TIISTAINA 11. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—16.01) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.01—17.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Leena Harkimo /kok
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anne Holmlund /kok (s)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jouko Skinnari /sd (14.16)
 • Pia Kauma /kok (15.05)
 • Antti Kaikkonen /kesk (16.17)

__________

Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lakivaliokunta on 7.9.2012 valinnut varapuheenjohtajakseen Stefan Wallinin.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan varajäsenyydestä Juha Rehula ja

talousvaliokunnan jäsenyydestä Juha Sipilä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 12.9.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 6.9.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 52, 53/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 52 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 53 valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2012 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2012 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 42/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/2/2012

8) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 7.9.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 76/1/2012

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.9.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​