Täysistunnon pöytäkirja 77/2013 vp

PTK 77/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TORSTAINA 5. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Mats Nylund /r (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (s)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Mikko Savola /kesk
 • Timo Soini /ps (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Kari Tolvanen /kok
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mikko Savola /kesk (16.45)

__________

Uusi edustaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Helsingistä oleva kirjailija Jörn Donner, joka varamiehenä Helsingin vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta 4.9.2013 lukien vapautuksen saaneen Astrid Thorsin sijaan, on tänään 5.9.2013 esittänyt minulle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjan ja on näin ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan. — Olkaa hyvä!

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön neuvoston vähemmistövaltuutetun Astrid Thorsin edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen suureen valiokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan sekä varajäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä Satu Haapanen,

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä Mats Nylund sekä

puolustusvaliokunnan jäsenyydestä Thomas Blomqvist.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna perjantaina 6.9.2013 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina 6.9.2013 kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

(Hälinää) Odotetaan hetken aikaa, että sali rauhoittuu uudelleen. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat osallistua vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta johtuvaan keskusteluun, jäämään saliin, ja vanhan tavan mukaan, joka on myös syysistuntokaudella voimassa, palaverit pidettäisiin istuntosalin ulkopuolella. — Nyt olkaa hyvä, ministeri!

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2013 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 6.9.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​