Täysistunnon pöytäkirja 77/2014 vp

PTK 77/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

77. TIISTAINA 9. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.58), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.58—17.56) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.56—18.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Antti Lindtman /sd (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Tom Packalén /ps
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.22)

__________

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Perustuslakivaliokunta on 5.9.2014 valinnut varapuheenjohtajakseen Anu Urpalaisen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Juha Sipilän ja varajäseneksi Antti Kaikkosen,

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi Harry Wallinin,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Terhi Peltokorven,

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi Kimmo Tiilikaisen ja varajäseniksi Anu Vehviläisen ja Anne Kalmarin sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Terhi Peltokorven.

2) Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta — Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena siten, että puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 78/2/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2013

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 5.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 76/1/2014

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 a ja 9 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 35/2014 vp (Kaj Turunen /ps)

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10)  Laki osakeyhtiölain 16 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2014 vp (Kaj Turunen /ps)

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 10.9.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen