Täysistunnon pöytäkirja 78/2006 vp

PTK 78/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. TIISTAINA 5. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Risto Kuisma /sd
  • Juha Korkeaoja /kesk

  __________

  ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

  1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (UNIFIL — United Nations Interim Force in Lebanon) Libanonissa

  Lähetekeskustelu

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2006 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään tämän päivän ensimmäisessä istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Libanonissa.

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 7 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  2) Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 89/2006 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

  3) Hallituksen esitys polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 100/2006 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  4) Hallituksen esitys laiksi Kioton mekanismien käytöstä

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 108/2006 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  5) Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Toinen käsittely, ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 90/2005 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2006 vp

  Toimenpidealoite  TPA 67/2003 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

  Menettelytapa hyväksytään.

  Lakiehdotukset hyväksytään.

  Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

  Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

  Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

  Asia on loppuun käsitelty.

  6) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2005

  Mietintöjen pöydällepano

  Kertomus  K 7/2006 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2006 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

  Täysistunto lopetetaan kello 20.14.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​