Täysistunnon pöytäkirja 78/2008 vp

PTK 78/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. PERJANTAINA 19. SYYSKUUTA 2008

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.00—13.27) ja puhemies Sauli Niinistö (15.00—16.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.9. edustajat

 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Stefan Wallin /r

21. ja 22.9. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Tuija Nurmi /kok

22.—25.9. edustajat

 • Thomas Blomqvist /r
 • Juha Hakola /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk

22.9.—15.10. edustaja

 • Marko Asell /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.9. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 19.9.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 138—143/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 573, 574, 580, 581, 586, 587, 589—591, 593, 594/2008 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Claes Anderssonin edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi jäsen sivistysvaliokuntaan ja varajäsen tulevaisuusvaliokuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan varajäsenyydestä ed. Paavo Arhinmäki,

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Marja Tiura ja

tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Erkki Virtanen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 23.9.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Claes Anderssonin edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen on valittava uusi varajäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 23.9.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 77/1/2008

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—29) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli 20.10.2008 mennessä.

2) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys vuoden 2009 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 9 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2008 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisen järjestämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

18) Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laeiksi valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi sekä aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämisavustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

29) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen