Täysistunnon pöytäkirja 78/2009 vp

PTK 78/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. TORSTAINA 17. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.01—11.52 ja 17.59—19.56), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (11.52—13.01) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—17.59 ja 19.56—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Håkan Nordman /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pertti Virtanen /ps
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 32 edustajaa:

 • Sirpa Paatero /sd (10.16)
 • Eero Lehti /kok (10.18)
 • Lyly Rajala /kok (10.18)
 • Suvi Lindén /kok (10.25)
 • Christina Gestrin /r (10.27)
 • Tuula Peltonen /sd (10.38)
 • Aila Paloniemi /kesk (10.40)
 • Raija Vahasalo /kok (10.42)
 • Outi Mäkelä /kok (10.43)
 • Pertti Virtanen /ps (10.47)
 • Pauliina Viitamies /sd (10.53)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (12.02)
 • Kari Kärkkäinen /kd (12.03)
 • Ilkka Viljanen /kok (12.16)
 • Sinikka Hurskainen /sd (12.43)
 • Katri Komi /kesk (12.52)
 • Matti Kauppila /vas (15.59)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (16.00)
 • Jukka Gustafsson /sd (16.00)
 • Elisabeth Nauclér /r (16.01)
 • Anni Sinnemäki /vihr (16.01)
 • Arto Satonen /kok (16.01)
 • Håkan Nordman /r (16.02)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (16.02)
 • Antti Vuolanne /sd (16.02)
 • Paula Lehtomäki /kesk (16.02)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.03)
 • Mika Lintilä /kesk (16.12)
 • Hannes Manninen /kesk (16.20)
 • Erkki Virtanen /vas (16.52)
 • Päivi Lipponen /sd (18.51)
 • Anneli Kiljunen /sd (19.20)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Puhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 16.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 77/1/2009

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) ja 3) sekä 5)—32) asiasta.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.01.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.00

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt jatketaan tänään kello 13.01 keskeytettyä keskustelua ensi vuoden budjetista. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Arvoisat kollegat! Pyydän, että rauhoitutaan kuuntelemaan kollegojemme puheenvuoroja. Tämä toivomus koskee myös ministereitä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 79/1/2009

2) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 18.9.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen